www.cpssu.org
Dnešní datum: 18. 04. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

Evropská unie

* Vstup ČR do EU - existuje iná alternatíva?

Vydáno dne 14. 02. 2003 (3534 přečtení)

Aktualizovaný pohľad relevantných strán na alternatívy vstupu ČR do EU.

ODS

Vychádzajúc z najvýraznejšieho príspevku do diskusie o integrácii v spoločnosti, ktorej alternatívu načrtol práve Manifest českého eurorealizmu z dielne ideových lídrov ODS, si dovolím začať hodnotením práve tejto strany ekonomicky sa radiacej na pravú časť spektra.

ODS vo svojej internetovej prezentácii zdôrazňuje, svoje ideové razenie "jako pravicová, liberálně-konzervativní strana, která vytvořila v české politické tradici nový ideový a politický směr. Její voliči jsou nejpravicověji zaměřeni ze všech stran demokratického spektra." Práve na základe tejto orientácie je vhodné analyzovať postoj pravicovej strany a jej voličov k vstupu do ľavicovej (Európskej) únie. ODS ako člen EDU (Európska Demokratická únia) sa v rámci Európskeho pravicového spektra vyhraňuje voči ELS (Európska ľudová strana), ktorú kritizuje najmä z dôvodov prílišného dôrazu na sociálne - trhovú ekonomiku. V rámci EDU sa radí ODS na pravú stranu krídla, pričom zdôrazňuje kritiku európskej "tretej cesty" ako neúnosnú a vzhľadom na budúcu potrebu riešenia ekonomických problémov akcentuje "jasný a zřetelný program obnovy svobody jednotlivce... proto jí patří evropská budoucnost."

Vzhľadom na pozíciu ODS na domácej politickej scéne ODS ospravedlňuje svoju predchádzajúcu kritiku európske únie ako snahu uchrániť spoločnosť od možného zvrátenia ponovembrového vývoja naľavo ľavicovou vládou pod pláštikom euro - zákonov. Zmena a najmä vyjasnenie rétoriky ODS je badateľné z opatrnejších vyhlásení "ODS má k EU kladný, byť kriticky realistický vzťah," ktorý na jednej strane súhlasí zo vstupom do únie ale na strane druhej si ponecháva otvorené zadné dvierka pre euroskeptikov. Táto dvojkoľajnosť je badateľná aj na ďalších miestach. "inspirací její zahraniční politiky je především škola realismu a neorealismu... Pro ODS je vstup ČR do Evropské unie zásadním strategickým cílem."V dokumente "ideové ukotvení ODS" sa nachádza vstup do únie osem krát v zmysle a kontexte podporujúcom vstup. Iba tri krát je vstup do únie spomenutý s kritickým podtextom. Pripomína skutočnosť, že "ODS bere vstup do EU velmi vážně," vzhľadom na strategickú významnosť vstupu do únie, ktorá ho činí prioritou avšak poukazuje aj na možné riziká "Pokud jde o negativa, nechceme nekriticky kopírovat poměry, s jejichž důsledky dnes mnohé evropské země obtížně zápasí. Jde především o nepružný a nákladný model "sociálního státu" (welfare state). Nepřejeme si unifikaci v daňové a sociální oblasti, která by nás připravila o naše komparativní ekonomické výhody. Nechceme rozpustit náš stát v nadnárodních strukturách či v "Evropě regionů" bez zřetelně vymezené státnosti. Vstupem do EU nesmí být ohrožena ekonomická a politická stabilita v ČR (růst nezaměstnanosti, růst cen, šok pro podnikatelský sektor)."

Pripomína už raz v manifeste akcentovanú myšlienku Európy národov budovanej zdola, keď dokazuje, že "Naším cílem je Evropa národních států, založená na svobodném trhu, na rovnoprávném partnerství, otevřené soutěži, ochraně stability a prosperity. Po našem přijetí do EU budeme muset přijmout v té době platná společná pravidla. Proto chceme, aby byli naši občané seznámeni s výhodami i s náklady, které nám plné členství v EU přinese. Vstup do EU bude znamenat přesun značné části naší státní suverenity na evropskou úroveň. Proto považujeme za nutné, aby se k tak závažnému kroku vyjádřili občané ČR v referendu."

Práve vzhľadom na možnosť odmietnutia vstupu občanmi ČR črtá aj prípadné alternatívy v takomto prípade, avšak činí tak veľmi opatrne aby nebola obvinená z anti-európanstva, či už svojimi voličmi či partnermi. "V případě odložení termínu vstupu ČR do EU bude ODS prosazovat alternativní strategii, např. renegociaci Evropské dohody Zahraniční politika v pojetí ODS vždy znamenala a znamená vyvíjení zcela odpovědných snah o integraci do tradičních demokratických struktur." Aj napriek vážnym výhradám voči "EU směsy na jedné straně liberalizačních, na druhé straně protekcionistických a regulačních prvků. Ekonomické prostředí EU je však stále liberálnější, než v ČR. Proto ODS považuje přes připomínky především v oblasti politické integrace v rámci EU a neochoty přejímat nákladné a deficitní modely "sociálního státu" začlenění do EU za nevyhnutelné." ODS svojim voličom poskytuje alternatívy nielen v prípade vstupu ale aj v prípade jeho odmietnutia. Nepreberá bezhlavo politiku únie ale stavia sa k nej kriticky čím vysiela jasný signál o zodpovednosti pravicovej strany.

ČSSD

ČSSD sa primárne venuje chvále a oceňovaniu sociálne orientovanej Európe, viac menej nekriticky prijíma za samozrejmosť vstup do únie a neponúka žiadne alternatívy v prípade nevstúpenia. „Evropská unie se odpovědně připravuje na výzvy, které před Evropu staví nadcházející 21. století. Za aktivní účasti sociálně demokratických stran, které se účastní vlád ve většině států Evropské unie, vyhlásila náročný program pro příští desetiletí, který má odpovědět na výzvy, které přináší globalizace. Usiluje o urychlené budování společnosti založené na znalostech, zrychlení inovací, zvýšení investic do lidí a o ekonomickou reformu a modernizaci sociálního a školského systému.“ Ekonomické posilovanie krajín únie ČSSD hodnotí pozitívne a ako kvázi odbočku od monopolného euro-pohľadu možno chápať aj zmienku o spolupráci s východom, čím je možné, iba potešenie nostalgie časti spektra voličov: „Jako významného partnera při vytváření stability v Evropě vidí v demokratickém a prosperujícím Rusku a demokratické a prosperující Ukrajině a současně si uvědomuje význam a důležitost rozvoje všestranných styků se zeměmi Středomoří v tomto procesu.v rodícím se multipolárním světě bude hrát nezastupitelnou významnou roli Evropské unie, v níž chceme být plnoprávným aktivním článkem.“ Skutočnosť, nekritickej chvály únie možno u ČSSD prisúdiť snahe o pozitívnu podporu referenda, čo sa však môže negatívne odraziť na podpore strany v prípade dopadu negatívnych dôsledkov vstupu do únie, o ktorých ČSSD doposiaľ slabo alebo vôbec neinformovala svojich voličov.

KDU-ČSL

KDU-ČSL kladie dôraz na svoje členstvo v ELS, a teda nespomína možnosti v prípade nevstúpenia do únie, avšak o to viac sa zameriava na zabezpečenie vyššej informovanosti a najmä na následnú reformu inštitúcii únie pre dosiahnutie vyššej demokratičnosti. „KDU-ČSL by uvítala, kdyby prohlubování procesu evropské integrace a institucionální reforma EU byly doprovázeny snahou o ”hodnotovou reformu” Evropské unie směrem k vyšší míře zastoupení občanů EU při rozhodování EU a postavení komunitárního principu naroveň principu mezivládnímu. KDU-ČSL se proto vyslovuje pro vyšší míru transparentnosti procesu rozhodování Evropské unie, pro vyšší míru zakotvení občanského principu a pro plnou eliminaci demokratického deficitu v rozhodování Unie.“
KDU-ČSL kladie dôraz namiesto na alternatívy na možnosti demokratickej reformy únie a na pozitíva, ktoré vstup do únie prinesie, nevyhýbajúc sa konštruktívnej kritike inštitúcií únie s pripomenutím možných rizík. „Na druhé straně se bude muset naše země podřídit většinovému názoru států sdružených v Evropské unii i v případě, že s tímto většinovým názorem nebude souhlasit. I na tento případ musí být Česká republika připravena.“ Prezentácia KDU-ČSL je triezva, avšak taktiež sa vyhýba prezentácii alternatívy k vstupu, namiesto, ktorej prezentuje svojim voličom možnosti reformy inštitúcií únie, ktoré dopĺňa o výhody vstupu. V žiadnom prípade jej nemožno vyčítať nedostatočné informovanie svojich voličov o možných úskaliach vstupu.

Literatúra
Volebné programy a informačné zdroje:
www.iceu.cz
www.ods.cz
www.soc-dem.cz
www.kdu-csl.cz

Celý článek | Autor: Andrej Nosko | Počet komentářů: 53 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
7736 (7736 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4072 (4072 hl.)
Americká zahraničná politika
5985 (5985 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
3946 (3946 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4523 (4523 hl.)

Celkem hlasovalo: 26262
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik