www.cpssu.org
Dnešní datum: 26. 06. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 34 nalezených)

|0-15|15-30|30-34|

Evropská unie

* Proč má mít Evropská unie Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku?

Vydáno dne 11. 05. 2003 (2862 přečtení)

Stále rostoucí počet států v Evropě se zapojuje do spolupráce v rámci Evropské unii na poli ekonomiky a v justičních otázkách. Ale tato spolupráce je logicky doplněna další kapitolou. Již v sedmdesátých letech, dvacet let od zahájení ekonomické kooperace se vyvinula „Evropská politická spolupráce“ - neformální výměna názorů ministrů zahraničních věcí, ale jak vidno z citátu amerického ministra zahraničí nešlo o nic víc. Přelom, alespoň ve formální rovině, nastal v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě konstituující druhý pilíř Evropské unie – Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP). Uvedení do praxe je však těžší. Dnes můžeme při zběžném pohledu vidět problémy, ale i úspěchy SZBP. Na ně se zaměřím a připomenu i další body v obhajobě rozvoje SZBP.

„Jaké telefonní číslo má Evropa?“ ptá se slovy Henry Kissingera


Celý článek... | Autor: Vladislav Šimák | Počet komentářů: 23 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Fata morgána Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Vydáno dne 11. 05. 2003 (3461 přečtení)

V postoji k nedávné operaci v Iráku zůstaly státy Evropské unie rozděleny. Státy "tvrdého jádra" (především Francie a Německo) americký útok odmítly a rozhodly se v této zahraničně-politické kauze spolupracovat s Ruskem. Naopak, státy, jež přistoupily - tehdy ještě k ES - později (Velká Británie, Dánsko nebo Španělsko) USA podpořily. Nejinak tomu bylo i s budoucím členem EU a potenciálně významným hráčem na evropské šachovnici - s Polskem. Každá ze zemí samozřejmě hájila své národní zájmy. Zatímco např. Francii šlo v protiválečné rétorice zejména o zachování platnosti smluv o těžbě irácké ropy, Německo chtělo poprvé od 2. světové války ukázat vzrůstající asertivitu a zároveň názorně předvedlo, že již nemusí souhlasit se svým donedávna největším zahraničně-politickým spojencem. Zároveň tím dali Němci Američanům najevo, že jeho zahraniční politika již v budoucnu nebude brát na zájmy USA žádný větší ohled. Velké Británii a Španělsku oproti tomu posloužila irácká operace k prohloubení již tak výborných vztahů s nejbohatší zemí světa, z čehož pro ně v budoucnu poplynou nezanedbatelné ekonomické výhody. Rozpolcenost evropských mocností tak bude mít téměř jistě negativní důsledky při uskutečňování závazků, jež se týkají 2. pilíře Maastrichtské smlouvy o EU - tedy Společné evropské zahraniční a bezpečnostní politiky.

Pro CPSSU.org píše Petr Vašek


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 31325 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Ako vládne Brusel

Vydáno dne 20. 04. 2003 (2835 přečtení)

Predstavme si nasledovné: úradníkom na ministerstve pôdohospodárstva v Bratislave napadne, že treba označiť produkty, aké sa smú predávať pod značkou „slovenská omáčka“ a aké už nie. Vymyslia preto reguláciu: nová slovenská omáčka musí obsahovať minimálnu hustotu zeleniny.

Pre cpssu.org a kritický slovenský týždenník Domino-Fórum píše Martin Hanus.


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 17 | Informační e-mailVytisknout článek

Česko a Slovensko

* Rozhodoval pri rozpade ČSFR nacionalizmus?

Vydáno dne 23. 03. 2003 (5072 přečtení)

Nacionalizmus, ako aktívny prejav vôle obyvateľstva alebo elít daného štátu prípadne regiónu, je považovaný najčastejšie za rozhodujúci faktor rozpadu existujúcich štátnych útvarov a vzniku nových. Politológia však poskytuje na tieto problémy komplexnejšie odpovede. Ak Maurice Duverger napísal v jednej zo svojich slávnych prác Les Partis politiques, že bez toho aby sme poznali stranícky systém danej krajiny, môžeme pochopiť fungovanie jej politického systému len čiastočne, tak sa domnievame, že toto konštatovanie je možné v našom prípade modifikovať a konštatovať, že nie je možné správne pochopiť rozpad ČSFR len cez prizmu latentného nacionalizmu, prípadne v intenciách ústavného práva.

Celú esej od Branislava Pavloviča aj s poznámkovým aparátom si môžete stiahnuť v našej E-knihovni


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 31439 | Informační e-mailVytisknout článek

Svet

* Proč “ANO” zásahu v Iráku

Vydáno dne 22. 03. 2003 (2535 přečtení)

Již několik hodin vysílají televizní stanice po celém světě záběry z bombardovaného Bagdádu. Původně se měl tento příspěvek zabývat tématem “zda a proč by Spojené státy měly provést útok na Irák“. Vzhledem k rychlému vývoji událostí se však musí podtitul pozměnit na „ co ospravedlňuje právě probíhající útok na Irák“.


Celý článek... | Autor: Lada Šušlíková | Počet komentářů: 30 | Informační e-mailVytisknout článek

Visegrád

* P. Wandycz: Střední Evropa v dějinách (Recenzia)

Vydáno dne 19. 03. 2003 (3933 přečtení)

Střední Evropa v dejinách je celkovo klasická, avšak nie obyčajná historická kniha o regióne v Európe, ktorý donedávna neexistoval, alebo aspoň existovať nemal. Porovnávanie vývoja v jednotlivých štátoch tohto regiónu od začiatkov štátnej existencie až po najnovšie udalosti, teda pád železnej opony, je užitočný, a vôbec nie častý prístup k tejto oblasti, veď autor sám poznamenáva, že sa snažil zaplniť medzeru v západnej historickej literatúre. Hneď po prečítaní prvých strán si čitateľ všíma jednoduchý a prehľadný štýl, ktorým Wandycz prezentuje neľahkú látku pre svojich amerických študentov. Napriek tejto stráviteľnosti aj pre laickú verejnosť na západe, ako i u nás, „v strede“, nemožno však prehliadnuť fakt, že kniha je predsalen určená pre pokročilých, t.j. pre čitateľov, ktorý sa pohnutých v dejinách regiónu orientujú bezpečne a bez problémov.

Celý článek... | Autor: Martin Oravec | Počet komentářů: 21 | Informační e-mailVytisknout článek

Visegrád

* Vyšehrad – Mračná nad spoločným nebom

Vydáno dne 16. 03. 2003 (2915 přečtení)

Poľsko, Maďarsko a Česká republika ako členské štáty NATO (od 1999), spolu so Slovenskom (vstup pravdepodobne v 2004) riešia otázku leteckej ochrany svojho vzdušného priestoru. Tzv. “vzdušná suverenita štátov“ V4 je však rezortným problémom ministerstiev obrany jednotlivých republík už od pádu komunistických režimov, formálne od rozpadu Varšavskej zmluvy (1991).

Celý článek... | Autor: Jakub Lunter | Počet komentářů: 29 | Informační e-mailVytisknout článek

Česko a Slovensko

* Diskuse o rozdělení Československa: deset let v částečném "zacyklení se"

Vydáno dne 16. 03. 2003 (5193 přečtení)

Ad: - Petr Just: Československo: obhajoba společného státu
Ad: - Martin Oravec: Československo: sedemdesiatštyri rokov trvajúce nedorozumenie./

Aleš Komárek

Prvá téma rubriky Pro&Contra o rozdělení Československa sa po troch týždňoch pomaly blíži ku koncu, vyvrcholí v stredu 12. marca živou diskusiou, ale predsa len si dovoľujeme zaradiť ešte reakciu Aleša Komárka, ktorý reaguje na oba články o Československu. Zároveň mu ďakujeme za záujem a dúfame, že jeho reakcia Vás, našich čitateľov, zaujme...


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 31323 | Informační e-mailVytisknout článek

Česko a Slovensko

* Koalície a politické strany na Slovensku v parlamentných voľbách v roku 1998

Vydáno dne 22. 02. 2003 (9832 přečtení)

Parlamentné voľby na Slovensku v roku 1998 dostali meno prelomové . Do akej miery sa udalosti na politickej scéne pred rokom 1998 dotkli straníckeho systému? Aké boli z dlhodobého hľadiska zmeny, ktoré spôsobil volebný zákon prijatý iba niekoľko mesiacov pred samotnými voľbami? V tejto štúdii by sme chceli objasniť niektoré aspekty týkajúce sa týchto zmien v slovenskom straníckom systéme.

Celý článok Branislava Pavloviča o politickej scéne na Slovensku v roku 1998 (vrátane poznámkového aparátu) si môžete stiahnuť z našej E-knihovny


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 19 | Informační e-mailVytisknout článek

Visegrád

* O zmysle regionálnej spolupráce v staronovej strednej Európe

Vydáno dne 22. 02. 2003 (4827 přečtení)

Hneď v úvode je nutné zdôrazniť, že spolupráca krajín Višegrádskej štvorky nezahŕňa len spoluprácu týchto krajín na bilaterálnej úrovni. Obrovský dôraz sa kladie taktiež na vzájomnú podporu týchto štátov pri presadzovaní svojich zahraničnopolitických záujmov na medzinárodnej scéne. A práve tieto dva aspekty sú kľúčom k pochopeniu zmyslu znovuzrodenia Višegrádskej skupiny.

Branislav Pavlovič s esejou na tému "V čom vidím prínos spolupráce krajín višegrádskej štvorky" obsadil tretie miesto v súťaži esejí vyhlásenej ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom v roku 2002. Celú esej aj s poznámkovým aparátom si môžete stiahnuť v našej E-knihovni


Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 24 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Vstup ČR do EU - existuje iná alternatíva?

Vydáno dne 14. 02. 2003 (3571 přečtení)

Aktualizovaný pohľad relevantných strán na alternatívy vstupu ČR do EU.

Celý článek... | Autor: Andrej Nosko | Počet komentářů: 53 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Zbohom, Druhá republika

Vydáno dne 14. 02. 2003 (2628 přečtení)

Článok bol pôvodne napísaný pre slovenský týždenník Domino-fórum v septembri 2001

"Závideniahodné,“ šepkal istý nemecký návštevník fašiangového plesu v roku 1974 do ucha svojmu rakúskemu spoločníkovi, keď pozoroval dvoch zabávajúcich sa pánov, služobne čelných predstaviteľov sociálneho partnerstva. „U vás je aj triedny boj jedna veľká opereta.“ Rakúšan kútikom oka pozrel na tiež prítomného rakúskeho kancelára a rovnako potichu odvetil: „To bezpochyby, ale náš milenecký pár spieva vždy podľa vlastných textov a bez toho, aby sa pozeral na dirigenta.“ Avšak v súčasnosti sa úloha kancelárskej taktovky stáva oveľa dôležitejšou, ukončuje túto historku rakúsky týždenník Profil.


Celý článek... | Autor: Martin Oravec | Počet komentářů: 16 | Informační e-mailVytisknout článek

Česko a Slovensko

* Slovensko pred voľbami 2002 – konsolidovaná demokracia?

Vydáno dne 09. 02. 2003 (4351 přečtení)

V inej podobe bol tento článok uverejnený na www.politologie.cz

Približne o desať dní, v dňoch 20. a 21. septembra 2002 sa slovenskí voliči vyberú k volebným urnám, aby po piaty raz od novembra 1989 rozhodli o zložení Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Hoci doteraz boli všetky parlamentné voľby na Slovensku z rôznych dôvodov označované ako kľúčové, tento prívlastok je možné prisúdiť aj tohtoročným, a to kvôli jedinečnej šanci Slovenska dostať na novembrovom summite v Prahe pozvánku do NATO a v budúcom roku prísľub členstva v Európskej únii. Avšak ešte nikdy nebol výsledok volieb taký nepredvídateľný ako práve tentoraz. Istotu majú Slováci len jednu – Vladimír Mečiar prestáva byť pre ich krajinu hrozbou.


Celý článek... | Autor: Martin Oravec | Počet komentářů: 20 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Červení alebo čierni

Vydáno dne 09. 02. 2003 (3051 přečtení)

Rakúska predvolebná kampaň sa začala, píše slovenský týždenník Domino-Fórum v októbri 2002.

„Ako sa volá v Rakúsku hlavný predstaviteľ strany, ktorá sa vo voľbách umiestnila na treťom mieste?“ pýta sa známy kritik rakúskej politiky Robert Menasse v Rakúskom slovníčku na stránkach ľavicového Süddeutsche Zeitung. „Kancelár,“ znie vypointovaná odpoveď. Situácia v Rakúsku bola počas posledného dva a pol roka nenormálna i na stredoeurópske pomery. Preto dnes naši juhozápadní susedia zažívajú jednu z najnapínavejších kampaní v dejinách.


Celý článek... | Autor: Martin Oravec | Počet komentářů: 30 | Informační e-mailVytisknout článek

Evropská unie

* Tribún ľudu Gusenbauer

Vydáno dne 09. 02. 2003 (2840 přečtení)

Článok o televíznom dueli kandidátov na kancelára vyšiel v slovenskom kritickom týždenníku Domino-Fórum dňa 21. novembra 2002

Vo štvrtok 14. novembra si mohli diváci rakúskej televízie ÖRF vybrať medzi dvoma duelmi: pohárom UEFA, v ktorom nakoniec na penalty zvíťazil Sturm Graz nad bulharským tímom Lewski Sofia, a verejnou konfrontáciou ľudoveckého kancelára Wolfganga Schüssela s jeho sociálnodemokratickým vyzývateľom Alfredom Gusenbauerom. Definitívny víťaz druhého duelu bude známy až 24. novembra.


Celý článek... | Autor: Martin Oravec | Počet komentářů: 23 | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-34|

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
7838 (7838 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4110 (4110 hl.)
Americká zahraničná politika
6020 (6020 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4013 (4013 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4592 (4592 hl.)

Celkem hlasovalo: 26573
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik