www.cpssu.org
Dnešní datum: 17. 10. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 110 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

CPSSU

* Zuzana Kršjaková

Vydáno dne 18. 09. 2004 (4955 přečtení)

Osobní údaje:
 • kontakt: krsjakova(at)cpssu.org
Studium:
 • 2003-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 18.04.2004-23.04.2004: účast na IV. Konferenci visegrádské mládeže
 • 01.09.2004-nyní: členka CPSSU
 • 21.092005-24.09.2005: účast na Contact Making Seminar: Visegrad Youth - creating the space v polském městě Jachranka
Jiné aktivity v oboru politologie:
 • 2003-nyní: členka redakce webzinu Café Babel
Pracovní zkušenosti (blízké oboru):
 • 01.09.2004-31.12.2004: spolupráce na řešení specifického výzkumného záměru Politická geografie (řešitel: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 30974 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 6. zasedání Rady CPSSU ze dne 16. června 2004

Vydáno dne 22. 07. 2004 (4157 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Aktualizace informace o P.R. aktivitách CPSSU
 • 4. Diskuse, různé
 • 5. Stanovení termínu příštího zasedání
 • 6. Činnost Rady CPSSU v období letních prázdnin a stanovení harmonogramu zasedání Rady CPSSU za zbytek roku 2004

Usnesení č. Ru 2004/36: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/37: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 6. zasedání Vladislava Šimáka (7-0-1).

3. Aktualizace informace o P.R. aktivitách CPSSU:

A. Nosko umístil na webové stránky http://www.cpssu.org novou sekci „BANNERY CPSSU“, které jsou volné ke stažení a slouží jako prezentace CPSSU na jiných webových stránkách. U každého banneru je uveden hypertextový kód.

Usnesení č. Ru 2004/38: Rada CPSSU bere na vědomí aktualizovanou informaci o P.R. aktivitách CPSSU (8-0-0).

4. Diskuse, různé:

P. Just vyzval s dostatečným předstihem členy Rady CPSSU, aby přemýšleli o formě Valné hromady CPSSU (reflektující geografickou vzdálenost spolků navzájem) a o jejím předběžném termínu. Poprosil zástupce spolků, aby tlumočili tuto výzvu i svým členům a zjistili u nich, čemu jsou nakloněni. Zdůraznil, že tuto informaci a výzvu podal s dostatečným předstihem, aby byl čas vše důkladně promyslet.

5. Stanovení termínu příštího zasedání:

Usnesení č. Ru 2004/39: Rada CPSSU na základě svého usnesení č. Ru 2004/21ze dne 10. dubna 2004 stanovuje termín příštího zasedání na týden od 28. června 2004. Podklady pro jednání je třeba dodat nejpozději do 27. června 2004 (7-0-1).

6. Činnost Rady CPSSU v období letních prázdnin a stanovení harmonogramu zasedání Rady CPSSU na zbytek roku 2004:

P. Just navrhl, aby po příštím zasedání (v týdnu od 28. června 2004) proběhlo další řádné zasedání Rady CPSSU až v září před začátkem akademického roku. Protože Rada nemá svůj Jednací řád, navrhl v upravené podobě převzít paragraf 8, odstavec 1, písmeno „m“ Stanov, které dává předsedovi povinnost svolat Valnou hromadu, požádá-li o to 1/3 členů CPSSU. Navrhl, aby mimořádné zasedání Rady CPSSU během letních prázdnin bylo svoláno, požádá-li o to alespoň 1/3 členů Rady (tedy za současného počtu 3 členové).

Usnesení č. Ru 2004/40: Rada CPSSU schvaluje navrženou proceduru svolání mimořádné schůze Rady během letních prázdnin (8-0-0).

Dále P. Just navrhl následující harmonogram činnosti Rady CPSSU na druhou polovinu roku 2004: termíny zasedání v týdnech od 27.9.2004, 25.10.2004, 22.11.2004 a 13.12.2004.

Usnesení č. Ru 2004/41: Rada CPSSU schvaluje navržený harmonogram činnosti v druhé polovině roku 2004 (8-0-0).

V Praze dne 16. června 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Vladislav Šimák, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31287 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Prezentačné Bannery CPSSU

Vydáno dne 23. 06. 2004 (3294 přečtení)

Vážení priaznivci CPSSU, nasledujúce bannery sú Vám k dispozícií. Ak by ste chceli jedným z nich upozorniť návštevníkov Vašej stránky na CPSSU, stačí ak skopírujete a vložíte do svojej stránky kód, ktorý sa nachádza pod každým z náhľadov.

Po kliknutí na náhľad sa daný obrázok otvorí v novom okne v plnej veľkosti

<a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"><img src="http://www.cpssu.org/image/banner/work.jpg"> </a><a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/v4_persp.jpg"> </a>

<a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/piece.jpg"> </a><a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/inverse.jpg"> </a>

<a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/logo.jpg"> </a><a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/kompas.jpg"> </a>

<a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/know.jpg"> </a><a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/keyboard.jpg"> </a>

<a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/future.jpg"> </a><a href="http://www.cpssu.org" target="_blank"> <img src="http://www.cpssu.org/image/banner/compass.gif"> </a>

© 2004 Andrej Nosko

Celý článek... | Autor: Andrej Nosko | Počet komentářů: 7 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 5. zasedání Rady CPSSU ze dne 26.5.2004

Vydáno dne 20. 05. 2004 (4642 přečtení)

Přítomni: Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník
Nepřítomen: Stanislav Adámek

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Zhodnocení činnosti CPSSU a akademických spolků za letní semestr akademického roku 2003/2004
 • 4. Aktualizace informace o P.R. aktivitách CPSSU
 • 5. Diskuse, různé
 • 6. Stanovení termínu a programu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/31: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/32: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelkou zápisu 5. zasedání Pavlu Novou (7-0-0).

3. Zhodnocení činnost CPSSU a akademických spolků za letní semestr akademického roku 2003/2004:

Zdroj: Informace dodané zástupci jednotlivých akademických spolků:

 • AS CPSSU při UK: pořádala v dubnu týdenní mezinárodní konferenci IV. Visegrad Youth Conference, ve spolupráci s AS CPSSU při UMB zorganizovala hostující přednášky dvou pedagogů z FSV UK na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, prezentovala CPSSU na veletrhu neziskových organizací NGO Market.
 • AS CPSSU při UMB: pořádala diskusní semináře Geopolitika stredoeurópskeho priestoru, Zavedenie jednotnej meny euro na Slovensku a Bielorusko. Podílela se na organizaci výše zmíněné návštěvy pedagogů z FSV UK na FPVaMV UMB.
 • AS CPSSU při ZČU: členové AS se aktivně zúčastnili konference OSN: Živá, či mrtvá?, kterou uspořádala Nadace Hanse Seidela ve spolupráci RKMK Plzeň, a konference věnované tématu Mulitkulturalismus, pořádané městem Plzeň.
 • Zahraniční aktivity: Člen AS CPSSU při UK A. Nosko se účastnil dvou zahraničních akcí – study session Civil Society and Youth Work: Trends and Challenges in a Globalizing World a na konferenci European Youth Peace Summit (Sarajevo, Bosna a Hercegovina).

Informace o všech proběhlých i připravovaných aktivitách CPSSU jsou uveřejněny na internetových stránkách http://www.cpssu.org v sekcích Aktuality a Archiv akcí.

Usnesení č. Ru 2004/33: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o činnosti CPSSU a akademických spolků v letním semestru akademického roku 2003/2004 (7-0-0).

4. Aktualizace informace o P.R. aktivitách CPSSU:

A. Nosko umístil na webové stránky http://www.cpssu.org sekci PR KIT, kde jsou umístěny doposud zpracované a používané materiály pro prezentaci CPSSU (jak starší tak nově vytvořené). PR KIT obsahuje rovněž vzory hlavičkových papírů v české, slovenské a anglické verzi a v barevném i černobílém (resp. „obrysovém“) a vzory vizitek – obojí v editovatelné podobě (vzor hlavičkového papíru má pražskou adresu, ale je k dispozici spolkům k uvedené svých vlastních kontaktů). Vytváření „image“ CPSSU je dlouhodobá a nekončící záležitost.

Usnesení č. Ru 2004/34: Rada CPSSU bere na vědomí aktualizovanou informaci o P.R. aktivitách CPSSU (7-0-0).

5. Diskuse, různé:

6. Stanovení termínu a programu příštího zasedání:

P. Just navrhuje v souladu s usnesením č. Ru 2004/21 ze dne 10.4.2004 další zasedání na týden od 7.6.2004, podklady pro jednání navrhuje dodat do 6.6.2004.

Usnesení č. Ru 2004/35: Rada CPSSU na základě svého usnesení č. Ru 2004/21ze dne 10. dubna 2004 stanovuje termín příštího zasedání na týden od 7. června 2004 (7-0-0).

V Praze dne 26. května 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Pavla Nová, v.r.
ověřovatelka zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* PR kit

Vydáno dne 20. 05. 2004 (3350 přečtení)

Nasledovné dokumenty sú určené výhradne pre prezentáciu CPSSU, v súlade sprijatými internými pravidlami.
Grafické návrhy © Andrej Nosko

The use of following documents is authorized solely for presentation of CPSSU in accordance with internal rules.
Graphical designs © Andrej Nosko

 • Logá
     CPSSU Logo 2004 (jpg 110kb)
     CPSSU Logo 2004 (gif 40kb)
     CPSSU Outline Logo 2004 (emf 5kb)

 • Šablóny
     CZ
     CPSSU template - farebná
     CPSSU template - outline
     SK
     CPSSU template - farebná
     CPSSU template - outline
     EN
     CPSSU template - color
     CPSSU template - outline

 • Prezentácie
     Prezentácia CPSSU 2004 (70kb pps)
     Prezentácia CPSSU 2004 (70kb doc)
     Prezentácia CPSSU 2003 (1 010kb pps)

 • Ostatné
     Visegrad Yearbook Ad (55kb pdf)

 • Editovateľné originály
     Pozor autorsky chránený materál, kontaktujte autora v prípade záujmu o použitie mimo interných pravidiel CPSSU
     Copyrighted material, please contact author for use inconsistent with internal CPSSU rules.


     Šablóna vizitky CPSSU (Andrej) (160kb ai)
     Prázdna šablóna: vizitky CPSSU (145kb pdf)
     Originálne Logo CPSSU,pre ďalšie spracovanie (490kb psd)
     Outline CPSSU puzzle (220kb ai)
     Originál Visegrád na mape pre ďalšie spracovanie (2 150 kb psd)

 • Celý článek... | Autor: Andrej Nosko | Počet komentářů: 28 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Historie CPSSU

  Vydáno dne 08. 05. 2004 (27802 přečtení)

  Kdo byl kdo aneb z historie CPSSU .....

  Předsedové CPSSU:

  • 09.03.1999-31.12.2000 - Jiří Kohoutek
  • 01.01.2001-31.12.2001 - Petr Just
  • 01.01.2002-31.12.2002 - Jiří Kohoutek
  • 01.01.2003-31.12.2006 - Petr Just
  • 01.01.2007-10.01.2007 - Ján Matis (1. místopředseda, funkci úřadujícího předsedy vykonával od vypršení mandátu předešlého předsedy až do ověření výsledku tajné volby nového předsedy)
  • 11.01.2007-nyní - Tomáš Lapáček

  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 144 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Zápis z 4. zasedání Rady CPSSU ze dne 3.5.2004

  Vydáno dne 07. 05. 2004 (4227 přečtení)

  Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

  1. Schválení programu:

  • 1. Schválení programu
  • 2. Určení ověřovatele zápisu
  • 3. Informace o finanční situaci CPSSU
  • 4. Návrh na odklad splatnosti členských příspěvků pro členy pobývající v zahraničí
  • 5. Informace o změnách souvisejících s vnější prezentací CPSSU
  • 6. Návrh na změnu koordinátora visegrádských aktivit CPSSU
  • 7. Diskuse, různé
  • 8. Stanovení termínu a programu příštího zasedání

  Usnesení č. Ru 2004/22: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-0 + 1 nehlasoval).

  2. Určení ověřovatele zápisu:

  Usnesení č. Ru 2004/23: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 4. zasedání Pavla Netolického (8-0-0).

  3. Informace o finanční situaci CPSSU k 26.4.2004:

  • P. Just: na účtě v eBance: +4364,44 CZK, z toho 2600,- CZK je suma použitá jako půjčka pro založení účtu, čistá suma CPSSU je tedy +1764,44 CZK
  • J. Matis (BB): v pokladně: +834,- SKK
  • P. Netolický (PZ): na účtě v eBance: 1522,40 CZK
  • P. Nová (PH): v pokladně: +1350,40 CZK

  Usnesení č. Ru 2004/24: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o finanční situaci CPSSU a jednotlivých spolků (8-0-1).

  4. Návrh na odklad splatnosti a na snížení členských příspěvků pro členy pobývající v zahraničí:

  P. Just navrhuje, aby členové, kteří jsou v letním semestru 2003/2004 v zahraničí měli členské příspěvky splatné do 31.7.2004.

  Usnesení č. Ru 2004/25: Rada CPSSU souhlasí s odkladem splatnosti členských příspěvků za rok 2004 pro ty členy, kteří v letním semestru akademického roku 2003/2004 pobývají v zahraničí, do 31.7.2004 (7-0-1).

  P. Just navrhuje, aby členové, kteří jsou v letním semestru 2003/2004 v zahraničí a dále ti, co vstoupí do CPSSU po 1.6.2004 měli členské příspěvky pro rok 2004 sníženy na 100,- CZK (v AS na území ČR) nebo 130,- SKK (v AS na území SR).

  Usnesení č. Ru 2004/26: Rada CPSSU souhlasí se snížením členského příspěvku za rok 2004 pro ty, co v letním semestru akademického roku 2003/2004 pobývají v zahraničí nebo pro ty, co vstoupí do CPSSU po 1.6.2004 na 100,- CZK / 130,- SKK (7-0-1).

  5. Informace o změnách souvisejících vnější prezentací CPSSU:

  Předkládají P. Just a M. Trník: pro potřeby Trhu neziskových organizací zpracovali M. Trník a P. Minárik anglickou prezentaci CPSSU ve dvou formách: letáky a power point. Tyto materiály budou základem připravovaného „tool kitu“. A. Nosko aktualizoval anglickou sekci internetových stránek http://www.cpssu.org a pracuje na vytváření vizitek.

  Usnesení č. Ru 2004/27: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o změnách souvisejících s vnější prezentací CPSSU (8-0-0).

  6. Návrh na změnu koordinátora visegrádských aktivit CPSSU

  P. Just se ke dni 30.4.2004 vzdává funkce koordinátora visegrádských aktivit CPSSU a zároveň navrhuje, aby tuto funkci zastával člen Rady pro vnější vztahy Michal Trník.

  Usnesení č. Ru 2004/28: Rada CPSSU bere na vědomí rezignaci Petra Justa na funkci koordinátora visegrádských aktivit CPSSU ke dni 30.4.2004 (6-0-2).

  Usnesení č. Ru 2004/29: Rada CPSSU pověřuje funkcí koordinátora visegrádských aktivit CPSSU člena Rady pro vnější vztahy Michala Trníka s účinností od 1.5.2004 (6-0-1 + 1 nehlasoval).

  7. Diskuse, různé:

  S. Adámek: „Toto jako prezentace skutečně nestačí, dále nechápu proč jste nás neinformovali o konferenci.“ Předseda P. Just reagoval na obě věci e-mailem S. Adámkovi.

  8. Stanovení termínu a programu příštího zasedání:

  P. Just navrhuje v souladu s usnesením č. Ru 2004/21 ze dne 10.4.2004 další zasedání na týden od 17.5.2004, podklady pro jednání navrhuje dodat do 16.5.2004.

  Usnesení č. Ru 2004/30: Rada CPSSU na základě svého usnesení č. Ru 2004/21ze dne 10. dubna 2004 stanovuje termín příštího zasedání na týden od 17.5.2004 (7-0-1).

  Předmětem příští Rady bude mimo jiné: hodnocení činností v letním semestru akademického roku 2003/2004, vnější prezentace a vnitřní rozvoj. Prosím, dodejte mi potřebné materiály do 16.5.2004, ať je mohu všem rozeslat společně s agendou.

  V Praze dne 3. května 2004

  Petr Just, v.r.
  předseda CPSSU

  Pavel Netolický, v.r.
  ověřovatel zápisu


  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31011 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Zápis z 3. zasedání Rady CPSSU ze dne 10.4.2004

  Vydáno dne 14. 04. 2004 (4077 přečtení)

  Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník
  Host: Andrej Nosko

  1. Schválení programu:

  • 1. Schválení programu
  • 2. Určení ověřovatele zápisu
  • 3. Návrh na změnu loga (předkládá P. Netolický)
  • 4. Informace o možnostech rozšiřování spolupráce s příbuznými organizacemi v zahraničí (předkládá člen CPSSU A. Nosko, za Radu si návrh osvojil P. Just)
  • 5. Diskuse, různé
  • 6. Stanovení data a programu příštího zasedání

  Usnesení č. Ru 2004/15: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

  2. Určení ověřovatele zápisu:

  Usnesení č. Ru 2004/16: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 3. zasedání Pavla Minárika (8-0-0).

  3. Návrh na změnu loga:

  P. Netolický podal návrh, aby se jako logo používal jeden z dosavadních grafických propagačních symbolů CPSSU (viz příloha). Autor A. Nosko dal s využitím své grafiky jako oficiálního loga CPSSU souhlas. Autor je připraven dle případných připomínek logo upravit, vyrobit hlavičkový papír a podobně.

  Usnesení č. Ru 2004/17: Rada CPSSU schvaluje nové logo CPSSU v podobě, v jaké je uvedené v příloze (8-0-0).

  4. Informace o možnostech rozšiřování spolupráce s příbuznými organizacemi v zahraničí:

  Předložil člen CPSSU A. Nosko, za Radu si návrh osvojil P. Just: A. Nosko zaslal všem členům Rady informaci z akce, které se zúčastnil ve Strasbourgu a kde prezentoval CPSSU a předjednal možnosti spolupráce s Azerbaijan Youth Euro-Atlantic Organization (Ázerbajdžán), Student Association of Public Administration (Litva), League of Independent Voters (USA) a dalšími zatím nespecifikovanými organizacemi z Latinské Ameriky a ze Švédska. Zároveň navrhl určité instrumenty, které by se měly v oblasti vnějších vztahů a prezentace CPSSU navenek aplikovat: anglická mutace stránky, „presentation tool kit“, celková identita (hlavičkový papír, vizitky …) a změna názvu vypuštěním Czech-Slovak / Česko-slovenská. P. Just poznamenal, že změnu názvu může provést jen Valná hromada, protože se vlastně jedná o změnu Stanov. V ostatních případech uvítá kohokoli, kdo by se chtěl spolupodílet na budování image CPSSU.

  Usnesení č. Ru 2004/18: Rada CPSSU bere na vědomí informaci A. Noska o možnostech rozšiřování spolupráce s výše uvedenými organizacemi (8-0-0).

  Usnesení č. Ru 2004/19: Rada CPSSU pověřuje P. Justa a M. Trníka, aby ve spolupráci s A. Noskem zjistili podrobnosti o konkrétních možnostech spolupráce s výše uvedenými organizacemi a možnosti aplikace závěrů uvedených ve zprávě A. Noska (8-0-0).

  5. Diskuse, různé:

  6. Stanovení data a programu příštího zasedání

  P. Just navrhuje další zasedání na týden od 26.4.2004, podklady pro jednání navrhuje dodat do 25.4.2004.

  Usnesení č. Ru 2004/20: Rada CPSSU stanovuje termín příštího zasedání na týden od 26.4.2004 (7-0-1).

  P. Just navrhuje stanovit termíny zasedání Rady CPSSU do konce letního semestru následovně: týden od 17.5.2004, 7.6.2004 a 28.6.2004. Uzávěrka námětů pro dané zasedání bude vždy den předem.

  Usnesení č. Ru 2004/21: Rada CPSSU schvaluje navržený harmonogram zasedání do konce letního semestru (7-0-1).

  V Praze dne 10. dubna 2004

  Petr Just, v.r.
  předseda CPSSU

  Pavol Minárik, v.r.
  ověřovatel zápisu


  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31333 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Zápis z 2. zasedání Rady CPSSU ze dne 22.3.2004

  Vydáno dne 20. 03. 2004 (4621 přečtení)

  Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

  1. Schválení programu:

  • 1. Schválení programu
  • 2. Určení ověřovatele zápisu
  • 3. Zpráva o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004
  • 4. Informace o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004
  • 5. Diskuse
  • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

  Usnesení č. Ru 2004/9: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

  2. Určení ověřovatele zápisu:

  Usnesení č. Ru 2004/10: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 2. zasedání Jána Matise (7-0-1).

  3. Zpráva o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004:

  Předložil P. Just, na základě podkladů od akademických spolků: Činnost CPSSU byla v ZS 2003/2004 ovlivněna řešením vlastních vnitřních záležitostí souvisejících s rozšířením a se změnou struktury organizace. AS při UK se věnoval (a nadále věnuje) přípravě mezinárodní konference IV. Konference visegrádské mládeže. Zástupci AS při UMB, nejmladšího spolku, se v listopadu zúčastnili víkendového semináře Visegrad Countries – Central Europe v Maďarsku. AS při ZČU uspořádal v říjnu konferenci Demokratické dědictví u příležitosti 85. výročí vzniku Československa. Pět členů CPSSU se v září 2003 zúčastnilo II. Kongresu českých politologů.

  Usnesení č. Ru 2004/11: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004 (8-0-0).

  4. Informace o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004:

  Předložil P. Just, na základě podkladů akademických spolků: AS při UK kromě výše zmíněné konference, která proběhne 18.-23.4.2004 připravuje na jaro diskuse na témata USA před prezidentskými volbami (březen), Prezidentské volby na Slovensku (duben) a Postavení a role KSČM v současnosti (duben). AS při UMB v současnosti finišuje přípravy diskusní akce Geopolitický význam střední Evropy (duben). AS při ZČU připravuje na konec dubna velkou konferenci na téma Globalizace.

  Usnesení č. Ru 2004/12: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004 (7-0-1).

  P. Just informoval, že na stránkách CPSSU http://www.cpssu.org je sekce Aktuality, kde jsou umísťovány pozvánky na akce CPSSU a informace o připravovaných akcích. Všichni jsou vyzýváni, aby této možnosti využívali. Tato část našich webových stránek – jak jsme se dověděly ze zpětné vazby od čtenářů a návštěvníků – je často vyhledávána. Rovněž na stránkách existuje rubrika Archiv, kam se naopak dávají proběhlé akce. Podklady do obou rubrik posílejte na adresu petr(at)politologie.cz.

  5. Informace o vnějších vztazích CPSSU:

  Předložili P. Just a M. Trník: Ve Varšavě proběhla ve dnech 27.-29.2.2004 schůzka zástupců organizací sdružených v Konfederaci visegrádské mládeže. Předmětem bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a výhledy do budoucna. Z diskuse vyplynulo, že největším problémem dosavadní spolupráce byla přílišná uzavřenost, nízký stupeň vzájemné informovanosti a špatná komunikace a koordinace. Projekt Visegrad Yearbook 2003 byl zhodnocen sice jako dobrá myšlenka, ale bylo upozorněno na řadu organizačních a finančních nedostatků ze strany koordinátora projektu, maďarské organizace CESPO. Definitivní závěr o budoucnosti Visegrad Yearbook nebyl učiněn, povede se o něm diskuse během dubnové pražské konference. Byly vytyčeny oblasti dalšího možného rozvoje spolupráce: více společných akcí, letní školy, internetové stránky atd. Všechny tyto a další návrhy společných projektů budou předmětem diskuse na konferenci v dubnu. Jednotlivé organizace vzaly na vědomí, že maďarská organizace CEYI se k 1.5.2004 rozpouští. Naopak byla představena jiná maďarská organizace Pillar Foundation, která se k visegrádskému partnerství oficiálně připojí v dubnu na konferenci v Praze.

  Usnesení č. Ru 2004/13: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o vnějších vztazích CPSSU (7-0-1).

  6. Diskuse:

  P. Nová nastolila otázku, co s Yearbooky, které má babička jejího přítele ve sklepě. Navrhla diskusi o změně stanoviště. P. Just osloví členy CPSSU, kdo by byl ochoten odebrat Yearbooky a zařídit (alespoň částečně) jejich distribuci či uskladnění.

  7. Stanovení termínu příštího zasedání

  P. Just navrhuje další zasedání na týden od 5.4.2004, podklady pro jednání navrhuji dodat do 4.4.2004.

  Usnesení č. Ru 2004/14: Rada CPSSU stanovuje termín příštího zasedání na týden od 5.4.2004 (8-0-0).

  P. Just dále navrhuje stanovit na příštím zasedání dlouhodobý harmonogram zasedání v intervalech 3-4 týdny. S vynecháním července a srpna tak bude dodrženo ustanovení, že Rada má zasedat minimálně desetkrát do roka. Připomínky přijímá P. Just do 4.4.2004.

  V Praze dne 22. března 2004

  Petr Just, v.r.
  předseda CPSSU

  Ján Matis, v.r.
  ověřovatel zápisu


  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31158 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Petr Piškula

  Vydáno dne 19. 03. 2004 (3793 přečtení)

  Osobní údaje:
  • kontakt: pishi(at)email.cz
  Studium:
  • 2000-2003: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy - Bc.)
  • 2003-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie)
  Aktivity v rámci CPSSU:
  • 10.03.2004-12.05.2005: člen CPSSU

  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 33 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Zápis z 1. zasedání Rady CPSSU ze dne 26.2.2004

  Vydáno dne 08. 02. 2004 (4307 přečtení)

  Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

  1. Schválení programu:

  • 1. Určení ověřovatele zápisu
  • 2. Představení členů Rady CPSSU
  • 3. Stanovení počtu místopředsedů a volba místopředsedů
  • 4. Diskuse
  • 5. Stanovení data a programu příštího zasedání

  Usnesení č. Ru 2004/1: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

  2. Určení ověřovatele zápisu:

  Usnesení č. Ru 2004/2: Rada CPSSU souhlasí s tím, aby funkce ověřovatele zápisů ze zasedání Rady byla rotující, a to v abecedním pořadí jednotlivých členů Rady, s vynecháním předsedy, který podepisuje automaticky každý zápis (8-0-0).

  Usnesení č. Ru 2004/3: V souladu s usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 Rada CPSSU určuje ověřovatelem zápisu 1. zasedání Stanislava Adámka (7-0-1).

  3. Představení jednotlivých členů Rady CPSSU pro funkční období 1.1.-31.12.2004:

  Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zasedání Rady v novém složení, byli představeni jednotliví členové Rady. Členy Rady CPSSU pro funkční období 1.1.-31.12.2004 jsou (v abecedním pořadí):

  • Adámek, Stanislav – člen Rady CPSSU pro informace a P.R., předseda AS CPSSU při ZČU Plzeň
  • Just, Petr – předseda CPSSU
  • Matis, Ján – předseda AS CPSSU při UMB Banská Bystrica (nevolený člen Rady)
  • Minárik, Pavol – místopředseda AS CPSSU při UK Praha (v zastoupení za V. Šimáka, nevolený člen Rady)
  • Netolický, Pavel – místopředseda AS CPSSU při ZČU Plzeň (v zastoupení za S. Adámka, nevolený člen Rady)
  • Nová, Pavla – členka Rady CPSSU pro finance a hospodaření
  • Šimák, Vladislav – člen Rady CPSSU pro vnitřní záležitosti, předseda AS CPSSU při UK Praha
  • Trník, Michal – člen Rady CPSSU pro vnější vztahy

  Usnesení č. Ru 2004/4: Rada CPSSU žádá jednotlivé akademické spolky, aby ji neprodleně informovaly o změnách, které souvisejí se zastupováním spolků při Radě CPSSU (8-0-0).

  4. Stanovení počtu místopředsedů a volba místopředsedů:

  Petr Just navrhl, aby Rada měla v souladu se Stanovami CPSSU tři místopředsedy, a to za každý akademický spolek jednoho.

  Usnesení č. Ru 2004/5: Rada CPSSU v souladu s §8, odst. 3, písm. c) Stanov CPSSU určuje počet místopředsedů na 3, a to jednoho za každý akademický spolek (8-0-0).

  Následně Petr Just navrhl do funkcí místopředsedů Stanislava Adámka (za AS při ZČU v Plzni), Jána Matise (za AS při UMB v Banskej Bystrici) a Pavlu Novou (za AS při UK v Praze).

  Usnesení č. Ru 2004/6a: Rada CPSSU volí do funkce místopředsedy Stanislava Adámka (7-0-1).

  Usnesení č. Ru 2004/6b: Rada CPSSU volí do funkce místopředsedy Jána Matise (7-0-1).

  Usnesení č. Ru 2004/6c: Rada CPSSU volí do funkce místopředsedkyně Pavlu Novou (6-0-2).

  Usnesení č. Ru 2004/7: Rada CPSSU pověřuje předsedu CPSSU určit rozsah a způsob zastupování (7-0-1).

  5. Diskuse

  6. Stanovení termínu a programu příštího zasedání:

  Na příštím zasedání bude projednána Zpráva o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v období od 17.11.2003 až do data zasedání Rady CPSSU. Zpráva o finanční situaci CPSSU bude zařazena až na první zasedání po vypršení lhůty na zaplacení členských příspěvků na rok 2004.

  Usnesení č. Ru 2004/8: Rada CPSSU stanovuje termín příštího zasedání na týden od 15.3.2004 (8-0-0).

  V Praze dne 26. února 2004

  Petr Just, v.r.
  předseda CPSSU

  Stanislav Adámek, v.r.
  ověřovatel zápisu


  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 33 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Dokumenty CPSSU

  Vydáno dne 23. 12. 2003 (21062 přečtení)

  V této sekci naleznete nejdůležitější dokumenty vztahující se k organizaci a činnosti CPSSU.

  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 74 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Martin Gregor

  Vydáno dne 20. 12. 2003 (1897 přečtení)

  Osobní údaje:
  • kontakt: gregor(at)politologie.cz
  Studium:
  • 1995-1998: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy - Bc.)
  • 1997-2000: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (ekonomie - Bc.)
  • 1998-2002: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie - Mgr.)
  • 2001-2003: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (ekonomie - Mgr.)
  • 2002: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie - PhDr.)
  • 2003-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (ekonomie) - doktorandské studium
  Aktivity v rámci CPSSU:
  • 09.03.1999-2002: člen CPSSU
   • 09.03.1999-31.12.2000: místopředseda a člen Rady CPSSU pro informace a public relations
   • 09.03.1999-31.12.2001: člen redakční rady CPSSU Report a CPSSU Report Online
  • 05.09.2003-06.09.2003: účastník II. Kongresu českých politologů (Praha)
  Pracovní zkušenosti (blízké oboru):
  • 2001-nyní: pedagog, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií

  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 26 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Aleš Komárek

  Vydáno dne 20. 12. 2003 (4051 přečtení)

  Osobní údaje:
  • kontakt: akomarek(at)politologie.cz
  Studium:
  • 1996-2000: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy - Bc.)
  • 2000-2002: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie - Mgr.)
  Aktivity v rámci CPSSU:
  • 09.03.1999-2002: člen CPSSU
   • 09.03.1999-31.12.2000: člen Rady CPSSU pro kritický rozvoj
   • 09.03.1999-31.12.2001: člen redakční rady CPSSU Report a CPSSU Report Online
   • 01.01.2001-31.12.2001: člen Revizní komise CPSSU

  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 32 | Informační e-mailVytisknout článek

  CPSSU

  * Výroční zpráva 2003

  Vydáno dne 17. 12. 2003 (3992 přečtení)

  Vážené kolegyně a kolegové,

  blíží se Valná hromada CPSSU a Rada Vám předkládá pravidelnou Výroční zprávu o činnosti naší organizace. Jak jste jistě zaznamenali, došlo k třem podstatným změnám:
  1.) Je to poprvé v historii CPSSU, co Vám je zhodnocení činnosti za uplynulý předkládáno v písemné podobě.
  2.) Zprávu dostáváte s dostatečným předstihem před konáním Valné hromady. Měla by Vám poskytnout základ pro diskusi, ve které by se měla zhodnotit dosavadní práce a ze které by měly vzejít cíle pro další období.
  3.) Rovněž poprvé je Vám tato zpráva předkládána jako komplexní materiál zahrnující všechny aspekty fungování CPSSU. Nedostanete tedy již separátní zprávy zabývající se například financováním, aktivitami či vnitřním rozvojem. Vše najdete na následujících stránkách.

  Vzhledem k tomu, že je Vám zpráva předkládána s předstihem, nejsou v ní zahrnuty aktivity, které se uskuteční v období mezi uzávěrkou této zprávy a Valnou hromadou. Dodatek ke zprávě, obsahující zhodnocení tohoto období, Vám bude poskytnut přímo na Valné hromadě. Tato zpráva bude obsahovat zhodnocení činnosti ke dni 31. října 2003.

  Prosím, věnujte této zpráve velkou pozornost. Těším se na plodnou diskusi na Valné hromadě dne 17. listopadu 2003.

  Petr Just
  předseda CPSSU
  V Banskej Bystrici, 5. listopadu 2003


  Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 30854 | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

  kulatý roh  Anketakulatý roh
  Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

  Neznalosť americkej kultúry
  8026 (8026 hl.)
  Rozdiel v bohatstve
  4229 (4229 hl.)
  Americká zahraničná politika
  6103 (6103 hl.)
  Iný dôvod (napr. história)
  4131 (4131 hl.)
  Neexistuje racionálny dôvod
  4728 (4728 hl.)

  Celkem hlasovalo: 27217
    (Starší ankety)


  kulatý roh  Novinkykulatý roh
  18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
  Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

  19.12.2006: PF 2007
  Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

  Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

  31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
  V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

  Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik