www.cpssu.org
Dnešní datum: 17. 10. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 110 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

CPSSU

* Akce CPSSU: Poznámky k opozičnímu hnutí v Československu 1968-1989

Vydáno dne 09. 03. 2005 (5410 přečtení)

Pozvání CPSSU přijal 23. března 2005 český historik a publicista Emanuel Mandler, který se ve své přednášce zabýval dějinami československého disentu a poskytl posluchačům odlišný pohled na problematiku, než jaký dnes převažuje. Přednáška byla rozdělena do čtyř částí: v první se Emanuel Mandler zabýval kořeny disidentského hnutí v letech 1945–1969, ve druhé rolí Václava Havla pro určení směřování disentu v 70. letech a Chartou 77, ve třetí pak situací, kdy disent žil v pomyslném ghettu a nereflektoval stav společnosti v ČSSR a v závěrečném oddíle přípravami převratu v roce 1989, rolí perestrojky a glasnosti a vedoucí rolí lidí okolo Charty 77 v polistopadovém vývoji.

Celý článek... | Autor: Jaromír Baxa | Počet komentářů: 28 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 2. zasedání Rady CPSSU ze dne 23. února 2005

Vydáno dne 00. 03. 2005 (4146 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Jaromír Baxa, Jindřich Čermák, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Andrej Nosko, Michal Trník

1. Schválení programu:

Návrh programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Informace o ukončení Valné hromady
 • 4. Návrhy na mezispolkovou spolupráci
 • 5. V. konference visegrádské mládeže
 • 6. Různé

Usnesení č. Ru 2005/7: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2005/8: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 2. zasedání Andreje Noska (7-0-1).

3. Informace o ukončení Valné hromady:

P. Just informoval, že dne 2. února 2005 ve 24:00 hodin byla ukončena Valná hromada. V současné době probíhá kontrola zápisu mezi předsedajícím a jednotlivými ověřovateli z Prahy, Plzně a Banskej Bystrice. Po ověření bude zápis umístněn na internetových stránkách CPSSU a kopie budou rozeslány všem spolkům. Na tomto místě P. Just vyzdvihl práci všech ověřovatelů zasedání, zejména pak Pavla Netolického, díky jehož organizačním schopnostem proběhla Valná hromada relativně pohodově a všechny vzniklé problémy byly vyřešeny pohotově. Všechny zmíněné problémy byly technického rázu, často vzniklé na straně „atlasu“ či „seznamu“.

Obecně lze konstatovat, že zvolený model Valné hromady nebyl zase až tak špatný. Jediné negativum lze spatřit v tom, že není tak flexibilní, jako by bylo projednávání na klasickém zasedání. Do příští Valné hromady je nyní necelý rok čas zhodnotit použitý model a případně navrhnout nějaké dodatky, změny, či nápady.

4. Návrhy na mezispolkovou spolupráci:

K výzvě předsedajícího z konce minulého zasedání týkající se námětů na mezispolkovou činnost zaslali členové Rady CPSSU zatím následující reakce:

 • Andrej Nosko pokládá za první důležitý krok vzájemně se poznat. Andrej proto v první fázi navrhuje "urobit výjazdne zasadnutie alebo návštevu na nejakej akcii poriadanej Plzeňákmi a opačne, v podstate by nebol problem pozvat aj Bystričanov".
 • Petr Just se připojuje se k výše uvedenému návrhu Andreje; mimo to přidává návrh na spolupráci v „odborné“ rovině, založení jakýchsi research groups, které by sdružovaly členy CPSSU ze všech spolků na základě zájmu o určitou oblast z politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných oblastí. Varuje ale před zakládáním pracovních skupin jenom pro to, aby existovaly – diskusi na toto téma jsme už před lety v CPSSU vedli: efektivnější postup se jeví zakládat skupiny až po stanovení konkrétní náplně, nikoli ustavit skupinu a pak hledat, čím ji naplnit. Výsledkem práce těchto skupin by mohly být např. publikované studie (ať už by byly publikované na www stránkách či v tištěné podobě formou určitého „samizdatu“), završením by mohla být třeba i nějaká diskusní akce na dané téma či nějaká menší (jednodenní) konference. Skupiny by měly vznikat spontánně, autonomně a z iniciativy členů, nikoli „příkazem“ z Rady. Iniciátor by pouze Radu informoval o založení skupiny, aby v tom byl alespoň trochu pořádek a nedocházelo např. k vytváření více skupin k jedné problematice.
Další návrhy P. Just zatím nedostal, uvítá však i nadále vznášení námětů na posílení mezispolkové spolupráce. Jedná se totiž o trvalou – nikoli jednorázovou – záležitost.

Diskuse k předneseným příspěvkům, návrhy závěrů:

 • Stanislav Adámek: "Myslím, že to setkání je výborný nápad. I ty pracovní skupiny. Jsem rád, že se bude něco dít."
 • Petr Just: "Příští zasedání (3/2005) navrhnu k diskusi nějaká rámcová pravidla pro vznik a působení pracovních skupin. Po připomínkovém řízení předložím na další zasedání (4/2005) závěrečný text ke schválení Radou CPSSU. Uvítám veškeré náměty na to, co by mělo tento rámcový dokument obsahovat."
5. V. konference visegrádské mládeže:

Polští organizátoři V. konference visegrádské mládeže informovali P. Justa, že ve stanoveném termínu se za CPSSU zaregistrovali (abecedně): Ramzi Abu Eid (PH), Petr Just (PH), Tomáš Lapáček (PH), Pavol Minárik (PH), Petr Piškula (PH) a Peter Tkačenko (BB).

Zároveň bylo vyhlášeno druhé kolo registrace s cílem doplnění dosud volných míst. Termín pro přihlášky je 10.3.2005, uchazeč už ale musí počítat se zvýšeným registračním poplatkem (70 euro).

6. Různé:

 • a) S. Adámek informoval, že server www.e-polis.cz prošel změnami a bude mít nyní stálou redakční radu. Informoval o možnosti publikovat zde své práce.
 • b) Příští zasedání Rady CPSSU se uskuteční v polovině března 2005. Podněty k programu a agendě očekávám do 14.3.2005.
V Praze dne 23. února 2005

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Andrej Nosko, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31151 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Aneta Vodrážková

Vydáno dne 23. 02. 2005 (3236 přečtení)

Osobní údaje:
 • narozena: 2.12.1985
 • kontakt: anevod(at)seznam.cz
Studium:
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 23.02.2005-30.06.2005: členka CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31238 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Lýdie Trnková

Vydáno dne 23. 02. 2005 (3090 přečtení)

Osobní údaje:
 • narozena: 31.3.1986
 • kontakt: lytr(at)seznam.cz
Studium:
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 23.02.2005-30.06.2005: členka CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 27 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Stanislav Švára

Vydáno dne 23. 02. 2005 (3741 přečtení)


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 55 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 1. zasedání Rady CPSSU ze dne 27. ledna 2005

Vydáno dne 23. 01. 2005 (4463 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Jaromír Baxa, Jindřich Čermák, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Andrej Nosko, Michal Trník

1. Schválení programu:

Návrh programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Představení členů Rady CPSSU pro nové funkční období
 • 4. Stanovení počtu místopředsedů a jejich volba
 • 5. Informace o změnách ve vedení spolků
 • 6. Informace o V. konferenci visegrádské mládeže
 • 7. Diskuse, různé

Usnesení č. Ru 2005/1: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2005/2: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 1. zasedání Pavla Minárika (7-0-1).

3. Představení členů Rady CPSSU pro nové funkční období:

Rada CPSSU bude v roce 2005 fungovat v tomto složení (v abecedním pořadí):

 • Stanislav Adámek, informace a public relations
 • Jaromír Baxa, finance a hospodaření
 • Jindřich Čermák, AS CPSSU při ZČU Plzeň
 • Petr Just, předseda CPSSU
 • Ján Matis, AS CPSSU při UMB Banská Bystrica
 • Pavol Minárik, AS CPSSU při UK Praha
 • Andrej Nosko, vnitřní záležitosti
 • Michal Trník, vnější vztahy

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, z Rady CPSSU odešli Pavla Nová a Vladislav Šimák. Oba byli dlouholetými členy vedení CPSSU a proto jim chci na tomto místě poděkovat za jejich práci a popřát hodně úspěchů do budoucna. Oba zůstávají řadovými členy CPSSU.

4. Stanovení počtu místopředsedů a jejich volba:

P. Just navrhl, aby Rada CPSSU měla na rozdíl od minulého období pouze dva místopředsedy. Při obsazení funkce předsedy zástupcem Prahy tedy navrhuji, aby místopředsedy byli zástupci Plzně a Banskej Bystrice, Stanislav Adámek a Ján Matis.

Usnesení č. Ru 2005/3: Rada CPSSU v souladu s §8, odst. 3, písm. c) Stanov CPSSU určuje počet místopředsedů na dva (8-0-0).

Usnesení č. Ru 2005/4: Rada CPSSU volí místopředsedou Stanislava Adámka (6-0-2).

Usnesení č. Ru 2005/5: Rada CPSSU volí místopředsedou Jána Matise (8-0-0).

5. Informace o změnách ve vedení spolků:

Koncem roku 2004 proběhly ve spolcích v Praze a Banskej Bystrici Shromáždění, která mj. zvolila i své funkcionáře. Předsedou AS při UMB v Banskej Bystrici byl v listopadu 2004 znovuzvolen Ján Matis, místopředsedou zůstal Jaroslav Ušiak. Předsedou AS při UK v Praze byl v prosinci 2004 zvolen dosavadní místopředseda Pavol Minárik, novým místopředsedou byl na jeho místo zvolen Tomáš Lapáček. Pro zastoupení spolků v Radě CPSSU se nic nemění, protože J. Matis byl od začátku jako předseda AS členem Rady, stejně jako P. Minárik, který byl doposud členem Rady v zastoupení za předsedu AS (předseda AS vykonával funkci voleného člena Rady).

Usnesení č. Ru 2005/6: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o proběhnutí voleb vedení AS v Praze a Banskej Bystrici (8-0-0).

6. Informace o V. konferenci visegrádské mládeže:

P. Just informoval, že dne 17.1.2005 byl zahájen registrační proces na V. konferenci visegrádské mládeže. Konference proběhne ve dnech 19.-24.4.2005 a pořádá ji naše partnerská organizace Young Diplomats‘ Center. Registrace probíhá elektronicky přímo na stránkách organizátorů. Není to tedy tak, jako v minulosti, že registrace šla přes jednotlivé členské organizace Visegrad Youth Confederation. Informace o konferenci, hrubý program, call for participation, podmínky účasti i odkaz na on-line registrační formulář byl postoupen všem spolkům, resp. osobám zodpovědným v jednotlivých spolcích za vnější vztahy. Ze všech spolků přišla zpětná vazba, že informace příslušným osobám došly.

7. Diskuse, různé:

 • a) Valná hromada pokračuje 4. částí. Hlasování trvá do středy 2.2.2005 do 24:00 hodin. Pokud v diskusi nepadnou nějaké návrhy na usnesení nebo návrhy, o kterých by bylo nutné hlasovat, Valná hromada skončí, protože byly vyčerpány všechny body schváleného programu. Pokud bude v diskusi navrženo ještě nějaké usnesení, bude Valná hromada pokračovat.
 • b) Uvítám náměty k práci CPSSU na úrovni mezi spolky (nikoli tedy lokální aktivity spolků, tam by Rada CPSSU zasahovat neměla). Na mezispolkové úrovni totiž spolupráce zatím pokulhává a osobně si to dávám jako jeden z cílů, kterého bychom měli v letos dosáhnout. Detailněji bychom se tomu mohli věnovat na některé z příštích Rad, zatím to tedy dávám k přemýšlení. Z rozhovorů s některými z Vás vím, že nějaké tipy a nápady již existují.
 • c) Příští zasedání Rady CPSSU se uskuteční v druhé polovině února 2005. Podněty k programu a agendě očekávám do 15.2.2005.
V Praze dne 27. ledna 2005

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Pavol Minárik, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 26 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Andrea Fialková

Vydáno dne 23. 01. 2005 (7493 přečtení)

Osobní údaje:
 • kontakt: andy.f(at)volny.cz

Studium:

 • 2003-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 23.01.2005-nyní: členka CPSSU
  • 01.04.2005-31.12.2005: místopředsedkyně Akademického spolku CPSSU při UK v Praze
 • 04.05.2005: spolupráce při přípravě NGO Marketu
Jiné aktivity v oboru politologie:
 • 2003-nyní: šéf-editor a korespondent české redakce webzinu Café Babel
 • 2003-2005: spolupracovník AMO (Asociace pro mezinarodni otazky) pri organizaci 9. a 10. ročníku projektu PMUN (Pražský model OSN)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 22 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 10. zasedání Rady CPSSU ze dne 12. listopadu 2004

Vydáno dne 23. 01. 2005 (4286 přečtení)

Přítomni: Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Vladislav Šimák, Michal Trník, Pavla Zetková
Nepřítomen: Stanislav Adámek

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Ustavení volební komise a ověřovatelů Valné hromady
 • 4. Diskuse, různé

Usnesení č. Ru 2004/56: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/57: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 10. zasedání Jána Matise (7-0-0).

3. Ustavení volební komise a ověřovatelů Valné hromady:

P. Just navrhl ustavení volební komise a ověřovatelů Valné hromady ve složení (abecedně): Ján Matis (BB), Pavol Minárik (PH) a Pavel Netolický (PZ). Navržení se svoji kandidaturou na členy volební komise a ověřovatele Valné hromady souhlasí.

Usnesení č. Ru 2004/58: Rada CPSSU volí Jána Matise členem Volební komise a ověřovatelem Valné hromady CPSSU (7-0-0).

Usnesení č. Ru 2004/59: Rada CPSSU volí Pavla Minárika členem Volební komise a ověřovatelem Valné hromady CPSSU (6-0-1).

Usnesení č. Ru 2004/60: Rada CPSSU volí Pavla Netolického členem Volební komise a ověřovatelem Valné hromady CPSSU (7-0-0).

4. Diskuse, různé:

V Praze dne 12. listopadu 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Ján Matis, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 34 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 9. zasedání Rady CPSSU ze dne 30. října 2004

Vydáno dne 23. 01. 2005 (3707 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Vladislav Šimák, Michal Trník, Pavla Zetková

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Příprava Valné hromady
 • 4. Úprava členských příspěvků na zbytek roku 2004
 • 5. Diskuse, různé
 • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/51: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-1).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/52: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 9. zasedání Jindřicha Čermáka (6-0-2).

3. Příprava Valné hromady CPSSU:

P. Just poděkoval za zaslané i ústně sdělené připomínky k návrhu „jednacího řádu“ Valné hromady. Obecně byl souhlas s tím, aby bylo použito stejného principu, jako je tomu v případě zasedání Rady CPSSU. Oslovil místopředsedy jednotlivých AS pro vnitřní záležitosti s dotazem, zda – pokud nebudou kandidovat na žádnou z celo-CPSSU funkcí – by byli ochotni přijmout nominaci na členy Volební komise a ověřovatele Valné hromady. P. Netolický (PZ) a P. Minárik (PH) již dali svůj souhlas, čeká se na reakci M. Bolka (BB). Pokud se ještě dodatečně rozhodnou kandidovat na nějakou z funkcí (s čímž by byla pozice člena Volební komise pochopitelně neslučitelná), budou navrženi jiní kandidáti. Protože Volební komise a ověřovatelé začnou svoji roli plnit ještě před Valnou hromadou (elektronická registrace členů atd.), musí být zvoleni ještě před začátkem Valné hromady. Proto navrhuji, aby tak učinila Rada CPSSU na svém mimořádném zasedání těsně před uzávěrkou registrací (viz později). Navrhuji následující harmonogram Valné hromady:

 • a) nejpozději do 12.11. do 24:00 hodin – registrace účastníků Valné hromady (provedou: členové CPSSU zasláním e-mailu na adresu vhcpssu(at)atlas.cz, do e-mailu napíší svoje jméno, příslušnost k AS a e-mailovou adresu, ze které budou přicházet jejich hlasování)
 • b) nejpozději do 12.11. do 24:00 hodin – zvolení Volební komise a ověřovatelů (provede Rada CPSSU formou mimořádného zasedání)
 • c) víkend 13.-14.11. – dodání aktuálních seznamů členů CPSSU (provedou předsedové jednotlivých AS zasláním e-mailu na adresu petr(at)politologie.cz)
 • d) do 15.11. – ověření, zda bude VH usnášeníschopná (dle stanov alespoň 1/3) (provede volební komise/ověřovatelé, poté informují předsedu)
 • e) 16.11. – předseda zahájí Valnou hromadu s tím, že trvat může v podstatě tak dlouho, dokud nebudou projednány všechny materiály
 • f) Program by měl obecně obsahovat tyto body: volební blok, souhrnná zpráva o činnosti + diskuse, výhled do budoucna + diskuse, stanovení členských poplatků na rok 2005, případě změna stanov (osobně se domnívám, že není potřeba, ale respektuji, pokud někdo bude navrhovat změnu)
 • g) Členové budou vždy informováni, co se bude v následujících dnech projednávat a budou vyzváni, aby zasílali své návrhy na adresu vhcpssu(at)atlas.cz. Poté budou návrhy rozeslány k hlasování. Bylo by vhodné projednat zprávu o činnosti až někdy v druhé části VH, aby mohla zahrnovat co nejdelší období roku 2004 – klidně třeba až v lednu; naopak před 31.12.2004 by měli být zvoleni noví „funkcionáři“, aby se mohli k 1.1.2005 ujmout svých funkcí.
 • h) V první fázi tedy navrhuji, aby do 22.11. do 24:00 hodin zasílali členové návrhy na předsedu; členy Rady CPSSU pro finance; vnitřní záležitosti; vnější vztahy; P.R. a informace; členů Revizní komise. Návrhy se budou zasílat na adresu vhcpssu(at)atlas.cz a musí obsahovat ustanovení, že navržený byl seznámen s tím, že jej někdo navrhl a že kandidaturu přijal.

Usnesení č. Ru200/53: Rada souhlasí s harmonogramem Valné hromady (7-0-1).

4. Úprava členských příspěvků na zbytek roku 2004:

P. Just navrhl, aby v souladu s tradicí z minulých let Rada CPSSU odpustila členské příspěvky za rok 2004 všem, kdo vstoupili do CPSSU po 1.10.2004.

Usnesení č. Ru200/54: Rada souhlasí s odpuštěním členských příspěvků těm, kdo vstoupili do CPSSU po 1.10.2004 (8-0-0).

5. Diskuse, různé:

P. Zetková připomenula, že stále nebyl vyřešen problém s přestěhováním Visegrád Yearbooků 2003 z Kladna.

6. Stanovení termínu příštího zasedání:

Usnesení č. Ru 2004/55: Rada CPSSU stanovuje termín příštího řádného zasedání na týden od 22. listopadu 2004. Podklady pro jednání je třeba dodat nejpozději do 21. listopadu 2004. V týdnu od 9. listopadu 2004 proběhne mimořádné zasedání, jehož jediným bodem bude volba Volební komise a ověřovatelů Valné hromady (7-0-1).

V Praze dne 30. října 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Jindřich Čermák, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31406 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis z 8. zasedání Rady CPSSU ze dne 9. října 2004

Vydáno dne 13. 01. 2005 (4459 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Vladislav Šimák, Pavla Zetková
Nepřítomen: Michal Trník

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Informace o změně ve vední AS CPSSU při ZČU
 • 4. Příprava Valné hromady
 • 5. Diskuse, různé
 • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/46: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (6-0-1).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/47: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 8. zasedání Stanislava Adámka (6-0-1).

3. Informace o změně ve vedení AS CPSSU při ZČU:

P. Just informoval Radu CPSSU o změně ve vedení AS CPSSU při ZČU v Plzni. Změna navazuje na předchozí informaci, že k 17.6.2004 rezignoval na funkci předsedy AS S. Adámek. Místopředseda AS P. Netolický na minulém zasedání avizoval, že v září proběhne volba řádného předsedy. P. Netolický dne 15.9.2004 informoval předsedu CPSSU, že novým předsedou AS byl 14.9.2004 zvolen Jindřich Čermák. V souvislosti se změnou vedení AS CPSSU při ZČU v Plzni došlo i ke změně v Radě CPSSU – členem Rady ex officio se stal právě J. Čermák (e-mail: jindrichcermak(at)seznam.cz).

Usnesení č. Ru 2004/48: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o změně ve vedení AS CPSSU při ZČU v Plzni a ve složení Rady CPSSU (6-0-1).

4. Příprava Valné hromady CPSSU:

Na základě výzvy během minulých zasedání jsem obdržel jediný návrh na realizaci Valné hromady, a to od P. Netolického, a to prostřednictvím e-mailu na podobném principu, jako Rada CPSSU. V samostatném e-mailu během příštího týdne bude členům Rady CPSSU poslán detailní návrh P. Netolického, včetně mých pozměňovacích návrhů. Pravděpodobný termín konání Valní hromady by byl od poloviny listopadu do poloviny prosince. Nikdo z členů Rady nevznesl zásadní námitky k obecnému záměru uspořádat Valnou hromadu elektronicky.

Usnesení č. 49: Rada souhlasí s konáním Valné hromady elektronicky (7-0-0).

P. Just zároveň poprosil předsedy nebo pověřené členy jednotlivých AS, aby vyzvali členy k předkládání návrhů na volbu předsedy a členů Rady CPSSU pro finance, public relations, vnitřní záležitosti a vnější vztahy, a členů Revizní komise (návrh musí obsahovat poznámku, že navržený kandidát souhlasí se svoji kandidaturou!). Návrhy se předkládají kterémukoli členovi Rady CPSSU do 5.11.2004, termín pro dodání podkladů pro Výroční zprávu za rok 2004 je nejpozději do 25.11.2004 (schvalování Výroční zprávy by proběhlo v druhé půlce Valné hromady, aby do ní mohlo být zahrnuto co nejvíce informací).

5. Diskuse, různé:

6. Stanovení termínu příštího zasedání:

Návrh usnesení č. Ru 2004/50: Rada CPSSU stanovuje termín příštího zasedání na týden od 25. října 2004. Podklady pro jednání je třeba dodat nejpozději do 24. října 2004 (7-0-0).

V Praze dne 9. října 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Stanislav Adámek, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 53 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis ze 7. zasedání Rady CPSSU ze dne 12. července 2004

Vydáno dne 12. 01. 2005 (4165 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Informace o změně ve vední AS CPSSU při ZČU
 • 4. Finanční záležitosti
 • 5. Diskuse, různé
 • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/42: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-1).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/43: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 7. zasedání Michala Trníka (7-0-1).

3. Informace o změně ve vedení AS CPSSU při ZČU:

P. Netolický informoval Radu CPSSU, že ke dni 17.6.2004 rezignoval S. Adámek na post předsedy AS CPSSU při ZČU v Plzni. Volba nového předsedy proběhne v září. Až do zvolení nového řádného předsedy bude úřadujícím předsedou dosavadní místopředseda P. Netolický. Z hlediska zastoupení při Radě CPSSU se prozatím (do září) nic nemění, jelikož S. Adámek je zároveň voleným členem Rady CPSSU a AS CPSSU při ZČU byl i doposud zastoupen P. Netolickým.

Usnesení č. Ru 2004/44: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o změně ve vedení AS CPSSU při ZČU v Plzni (8-0-0).

4. Finanční záležitosti:

Při převodu peněz z jednotlivých AS (z členských příspěvků) na účet CPSSU (1403868001/2400, eBanka Praha) využívejte prosím následujících variabilních symbolů:

 • pro AS CPSSU při ZČU Plzeň: 101
 • pro AS CPSSU při UK Praha: 102
 • pro AS CPSSU při UMB Banská Bystrica: 103

5. Diskuse, různé:

P. Just zopakoval výzvu členům Rady CPSSU, aby přemýšleli o formě Valné hromady CPSSU (reflektující geografickou vzdálenost spolků navzájem) a o jejím předběžném termínu. Poprosil zástupce spolků, aby tlumočili tuto výzvu i svým členům a zjistili u nich, čemu jsou nakloněni. Zdůraznil, že tuto informaci a výzvu podal s dostatečným předstihem, aby byl čas vše důkladně promyslet.

6. Stanovení termínu příštího zasedání:

Usnesení č. Ru 2004/45: Rada CPSSU na základě svého usnesení č. Ru 2004/40 ze dne 16. června 2004 stanovuje termín příštího zasedání na týden od 27. září 2004. Podklady pro jednání je třeba dodat nejpozději do 26. září 2004 (nebude-li podle schválených zásad svoláno mimořádné zasedání dříve) (7-0-1).

Na závěr P. Just popřál všem příjemné léto plné odpočinku a pohody.

V Praze dne 12. července 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Michal Trník, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 30982 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Tomáš Lapáček, předseda CPSSU

Vydáno dne 22. 12. 2004 (7407 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 22.11.1982
 • kontakt: tomajko(at)centrum.cz
Studium:
 • 2002-2006: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy - Bc.)
 • 2005-2006: University of Reading, Department of Politics and International Relations (politologie a mezinárodní vztahy - studijní pobyt v rámci programu Socrates)
 • 2006-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 01.12.2004-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2005-31.12.2005: místopředseda Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze
  • 11.01.2007-nyní: předseda CPSSU
 • 19.04.2005-24.04.2005: člen delegace CPSSU na V. Konferenci visegrádské mládeže ve Varšavě
 • 04.05.2005: spolupráce při přípravě NGO Marketu
Jiné aktivity v oboru politologie:
 • 2003-nyní: člen redakce a editor webzinu Café Babel
Pracovní zkušenosti (blízké oboru):
 • 01.09.2004-31.12.2004: spolupráce na řešení specifického výzkumného záměru Politická geografie (řešitel: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 70 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* David Simota

Vydáno dne 16. 12. 2004 (6319 přečtení)

Osobní údaje:Studium:
 • 2002-2005: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická (politologie - Bc.)
 • 2005-nyní: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická (politologie - Mgr.)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 23.09.2004-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2005-10.01.2007: člen Revizní komise CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 36 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Jan Honomichl

Vydáno dne 16. 12. 2004 (4685 přečtení)

Osobní údaje:
 • kontakt: j.honomichl(at)seznam.cz
Studium:
 • 2003-nyní: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická (politologie)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 19.11.2003-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2005-nyní: člen Revizní komise CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 41 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Jindřich Čermák, místopředseda CPSSU

Vydáno dne 22. 09. 2004 (5249 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum a místo narození: 20.8.1982 v Karlových Varech
 • kontakt: jindrichcermak(at)seznam.cz
Studium:
 • 2000-2001: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (historie - politologie)
 • 2002-nyní: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická (politologie)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 20.11.2003-nyní: člen CPSSU
  • 14.09.2004-nyní: předseda Akademického spolku CPSSU při Západočeské univerzitě v Plzni
  • 14.09.2004-nyní: člen Rady CPSSU ex officio
  • 24.01.2006-nyní: místopředseda CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31037 | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8026 (8026 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4229 (4229 hl.)
Americká zahraničná politika
6103 (6103 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4131 (4131 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4728 (4728 hl.)

Celkem hlasovalo: 27217
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik