www.cpssu.org
Dnešní datum: 17. 10. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 110 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

CPSSU

* Martin Petrtýl

Vydáno dne 09. 11. 2005 (3938 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 12.6.1985
 • kontakt: martinpetrtyl(at)post.sk
Studium:
 • 2003-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (mezinárodní teritoriální studia)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 29.11.2005-nyní: člen CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 45 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Martin Stoila

Vydáno dne 15. 10. 2005 (4490 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 28.10.1984
 • kontakt: mgord(at)centrum.cz
Studium:
 • 2004-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 07.10.2005-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2006-31.12.2006: místopředseda Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze
  • 01.01.2007-nyní: předseda Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze
  • 01.01.2007-nyní: člen Rady CPSSU ex officio
 • 03.05.2006-07.05.2006: člen delegace CPSSU na VI. Konferenci visegrádské mládeže (Budapest, Maďarsko)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 37 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Filip Popovič

Vydáno dne 15. 10. 2005 (4633 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 17.12.1985, Vranov nad Topľou
 • kontakt: popovic.filip(at)gmail.com
Studium:
 • 2004-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (mezinárodní teritoriální studia)
 • 2005-nyní: Prague Security Studies Institute: Robinson-Martin Security Scholar’s Program (bezpečnostní studia)
 • 2005-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (právo)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 06.10.2005-nyní: člen CPSSU
 • 03.05.2006-07.05.2006: člen delegace CPSSU na VI. Konferenci visegrádské mládeže (Budapest, Maďarsko)
Jiné aktivity blízké oboru:
 • 2004-nyní: člen Debatního klubu Univerzity Karlovy (DK UK)
  • 02.11.2005-nyní: viceprezident DK UK
 • 2005-nyní: člen pražského týmu Studentského fóra 2000
 • 07/2005-09/2005: stáž v pražské kanceláři Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
 • 2005-nyní: člen Akademického senátu Fakulty sociálních věd

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 119 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Mikuláš Miko

Vydáno dne 14. 10. 2005 (3502 přečtení)

Osobní údaje:
 • narozen: bude doplněno
 • kontakt: bude doplněno
Studium:
 • 2003-nyní: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (politologie)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 2005-nyní: člen CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 33 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Ekonomie pro politology 2006/2007

Vydáno dne 21. 09. 2005 (14930 přečtení)

V akademickém roce 2006/2007 pokračujeme s projektem CPSSU - sérii seminářů nazvaných Ekonomie pro politology. Předmětem bude výuka základů ekonomie, ekonomické teorie i praxe či dějin ekonomického myšlení, ovšem prakticky orientovaná na studenty politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů. Semináře budou probíhat jednou za dva týdny, vždy ve středu večer.

Cyklus v zimnom semestri 2006/2007 bol ukončený 3.1.2007.

Program a další informace - viz odkaz "celý článek".

Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 40439 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Soustředění CPSSU

Vydáno dne 09. 09. 2005 (20177 přečtení)

Soustředění CPSSU patří mezi akce, jejichž cílem je spojovat formální i neformální a studijní i společenské prvky. Ačkoli se v rámci akcí CPSSU jedná o nový prvek, jeho "pilotní" díl uspořádaný na jaře 2005 se setkal s mimořádně kladným ohlasem účastníků. Proto hodláme v pořádání těchto akcí nadále pokračovat. Soustředění ani další formálně-neformální aktivity nejsou omezeny pouze na členy CPSSU. Účastnit se jich mohou i zájemci o obor politologie, mezinárodní vztahy a podobné, příbuzné či blízké obory. Detaily ke každé připravované akci budou vždy s předstihem zveřejňovány v sekci Aktuality. Koordinátorem těchto akcí je Petr Just, který Vám rovněž rád podá doplňující informace a zodpoví případné dotazy (kontakt: petr(at)politologie.cz).

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 81 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Petr Zenkner

Vydáno dne 14. 06. 2005 (5575 přečtení)

Osobní údaje:Studium:
 • 1998-2002: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy - Bc.)
 • 2002-2004: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie - Mgr.)
 • 2004-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie) - doktorandské studium
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 06.05.2005-08.05.2005: účast na 1. jarním soustředění CPSSU
 • 07.06.2005-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2006-10.01.2007: člen Revizní komise CPSSU

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 21 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Zápis ze 3. zasedání Rady CPSSU ze dne 24. března 2005

Vydáno dne 09. 05. 2005 (4270 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Jaromír Baxa, Jindřich Čermák, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Andrej Nosko, Michal Trník

1. Schválení programu:

Návrh programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. V. konference visegrádské mládeže
 • 4. Pokračování diskuse o mezispolkové činnosti
 • 5. Různé

Usnesení č. Ru 2005/9: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2005/10: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 3. zasedání Michala Trníka (7-0-1).

3. V. konference visegrádské mládeže:

Dne 10.3.2005 uplynula i druhá uzávěra přihlášek na V. konferenci visegrádské mládeže. Za CPSSU se nikdo nový nepřihlásil. Navíc se odhlásil z rodinných důvodů Petr Piškula. Delegace CPSSU bude mít tedy toto složení: Ramzi Abu Eid (PH), Petr Just (PH), Tomáš Lapáček (PH), Pavol Minárik (PH) a Peter Tkačenko (BB).

Usnesení č. Ru 2005/11: Rada CPSSU schvaluje vyslání delegace CPSSU ve složení Ramzi Abu Eid, Petr Just, Tomáš Lapáček, Pavol Minárik a Peter Tkačenko na V. konferenci visegrádské mládeže (Varšava, 19.-24.4.2005) (8-0-0).

Protože součástí konference má být ustavení Mezinárodní visegrádské asociace, která by měla nahradit stávající Konfederaci visegrádské mládeže, měla by Rada CPSSU rozhodnout o nějakém postoji delegace vůči zřízení asociace. P. Just proto vyzvat zejména ty členy Rady CPSSU, kteří již mají s fungováním našeho visegrádského partnerství zkušenosti, o zaslání návrhů, podnětů a připomínek.

A. Nosko v diskusi navrhl, aby Rada CPSSU – až bude znám návrh připravované spolupráce – přijala závazné stanovisko či stanoviska k základním bodům případné spolupráce. Za problematické považuje zejména:

 • formu prípadnej inštitucionalizovanej spolupráce;
 • finančné záväzky vyplývajúce z členstva vo V4 organizácii;
 • právo jednať v mene organizácie;
 • charakter spolupráce.

4. Pokračování diskuse o mezispolkové činnosti:

P. Just předložil k diskusi teze k návrhu pravidel pro zakládání a činnost pracovních skupin a vyzval k zaslání podnětů, námitek, nápadů, připomínek a dodatků. Upozornil, že toto jsou návrhy pravidel pro ustavování a působnost celo-CPSSU pracovních skupin. Do autonomní náplně práce jednotlivých spolků to nijak nezasahuje a nijak ji neomezuje:

 • nějaký obecný úvod typu: pro odbornou činnost CPSSU mohou být zřizovány pracovní skupiny sdružující zájemce o danou oblast ze všech spolků
 • pak obligátní teze, že: činnost pracovních skupin musí být v souladu se Stanovami a cíli CPSSU
 • předpoklad k založení: minimálně 3 členové pocházející z minimálně 2 spolků
 • ustavení skupiny: iniciátor vzniku skupiny oznámí Radě CPSSU název, složení, jméno a kontakt osoby zodpovědné za činnost skupiny a předpokládanou náplň práce; Rada zřízení skupin neschvaluje, pouze bere jejich ustavení na vědomí; Rada však může zasáhnout v případě, že pracovní skupina na toto téma již existuje nebo pokud navrhovaná náplň práce neodpovídá nebo se vzdaluje zaměření CPSSU
 • osobu zodpovědnou za činnost skupiny (můžeme mu říkat koordinátor, ale to není důležité) vybírají mezi sebou členové skupiny způsobem, jaký sami uváží za vhodný (volba, konsensus, rotace, …..), Rada do personálního obsazení ani do způsobu ustavení koordinátora nezasahuje
 • pracovní skupiny nesmí fungovat v „utajení“, musí být otevřeny všem zájemcům z řad všech spolků CPSSU a musí prezentovat své výsledky (formou publikace na www, v odborné literatuře, uspořádáním diskusní akce, konference)
 • pracovní skupiny mohou k práci přizvat i odborníky na danou problematiku – nečleny CPSSU (dle jejich uvážení)
 • jednou za půl roku podávat Radě CPSSU zprávu o své dosavadní činnosti a plány do budoucna (vždy na konci semestru – ZS v lednu, LS v květnu); Rada bere na vědomí; v případě očividné neaktivity může Rada pracovní skupinu zrušit
 • skupiny mohou žádat o granty (ovšem jako právně nesamostatné jednotky tak mohou činit přes Radu CPSSU)

Toto jsou teze, ke kterým se můžete vyjádřit. Do příští Rady pak zpracuji na jejich základě nějaký konkrétní návrh.

Diskuse:

 • A. Nosko: „v podstate suhlasim“
 • J. Baxa: „myslím, že to vyhovuje, případně doladíme za pochodu“

5. Různé:

 • a) A. Nosko navrhl, aby agenda Rady CPSSU byla v nějaké formě zasílaná členům ještě před zasedáním: „Myslím, že by to prispelo k väčšej transparentnosti a pocitu spolupatričnosti.“
 • b) Příští zasedání Rady CPSSU se uskuteční v polovině dubna 2005. Podněty k programu a agendě očekávám do 10.4.2005.
V Praze dne 24. března 2005

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Michal Trník, v.r.
ověřovatel zápisu


Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 17 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Boris Kaliský

Vydáno dne 18. 04. 2005 (5280 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 7.6.1982
 • kontakt: q7q7(at)pobox.sk
Studium:
 • 2001-2004: Vysoká škola múzických umění v Bratislave, Filmová a televízna fakulta (filmová věda - bc.)
 • 2004-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (mezinárodní teritoriální studia)
 • 2005-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 19.04.2005-24.04.2005: účast na V. Konferenci visegrádské mládeže ve Varšavě (zastupoval Studentské fórum 2000)
 • 20.04.2005-nyní: člen CPSSU
 • 21.092005-24.09.2005: účast na Contact Making Seminar: Visegrad Youth - creating the space v polském městě Jachranka
Jiné aktivity blízké oboru:
 • 01.07.2005-nyní: koordinátor Studentského fóra 2000

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31327 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Josef Scharfen

Vydáno dne 15. 04. 2005 (5140 přečtení)

Osobní údaje:
 • datum narození: 30.3.1985
 • kontakt: jos.scharfen(at)post.cz
Studium:
 • 2004-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (politologie a mezinárodní vztahy)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 26.04.2005-nyní: člen CPSSU
  • 01.01.2006-31.12.2006: předseda Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze
  • 01.01.2006-31.12.2006: člen Rady CPSSU ex officio
 • 03.05.2005: spolupráce při přípravě NGO Marketu
 • 06.05.2005-08.05.2005: účast na 1. jarním soustředění CPSSU
 • 03.05.2006-07.05.2006: člen delegace CPSSU na VI. Konferenci visegrádské mládeže (Budapest, Maďarsko)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 38 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Markéta Žídková

Vydáno dne 15. 04. 2005 (6519 přečtení)

Osobní údaje:
 • kontakt: marketa.zidkova(at)seznam.cz
Studium:
 • 1994-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta (politologie a evropská studia - Mgr.)
 • 1997-1998: Haagse Hoheschool (evropská studia)
 • 2000-2001: Loughborough University (politologie a evropská studia - M.A.)
 • 2000-nyní: Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta (politologie - doktorandské studium)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 26.04.2005-nyní: členka CPSSU
 • 06.05.2005-08.05.2005: účast na 1. jarním soustředění CPSSU
Pracovní zkušenosti:
 • leden - červen 2001: lektorka společenských věd a anglického jazyka na Lyceum 533, St. Petersburg, Rusko
 • 2002-2004: academic advisor na Anglo-American College, Prague
 • 2003-nyní: přednášející na Anglo-American College, Prague
 • 2004-nyní: externí přednášející na katedrách politologie a mezinárodních vztahů, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
 • 2007-nyní: přednášející na katedře politologie a evropských studií, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 17 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

*

Vydáno dne 14. 04. 2005 (4117 přečtení)

Osobní údaje:
 • e-mail: ivana.gaskova(at)seznam.cz
Studium:
 • 2002-nyní: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická (politologie)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 10.10.2003-nyní: členka CPSSU
  • 01.03.2004-14.09.2004: členka Rady Akademického spolku CPSSU při Západočeské univerzitě v Plzni
  • 14.09.2004-nyní: místopředsedkyně Akademického spolku CPSSU při Západočeské univerzitě v Plzni
Pracovní zkušenosti (blízké oboru):
 • 2003-nyní: redaktorka regionálního plzeňského studia Českého rozhlasu (připravuje mj. relaci "Univerzitní echo" o dění na vysokých školách v regioně)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 24841 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Akce CPSSU: 1. jarní soustředění (6.-8.5.2005)

Vydáno dne 12. 04. 2005 (6805 přečtení)

Ve dnech 6.-8. května 2005 se v rekreačním středisku Oboz na Slapské přehradě uskutečnilo 1. jarní soustředění CPSSU. Jednalo se o první akci typu „formálně-neformální a studijně-společenské“, které by se měly stát pravidelnou součástí kalendáře CPSSU. Jak napovídá charakteristika, akce spojila neformální a společenské aktivity s aktivitami formálními a studijními.

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 29 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Akcia CPSSU: Gender a politika

Vydáno dne 15. 03. 2005 (4345 přečtení)

Po dlhšom čase CPSSU obnovuje tradíciu usporadúvania verejných diskusných seminárov. Prvý zo série týchto seminárov v tomto roku sa uskutočnil 9. marca 2005 v areáli UK v Jinonicích. Pozvanie na diskusiu s názvom Gender a politika prijali traja hostia – PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. z IPS FSV UK, MUDr. Roman Joch z Občanského institutu a Ing. Petr Pavlík, Ph.D. z FHS UK. Okrem nich sa do diskusie aktívne zapojili aj mnohí z 25 prítomných študentov z rôznych fakúlt našej univerzity.

Celý článek... | Autor: Pavol Minárik | Počet komentářů: 57 | Informační e-mailVytisknout článek

CPSSU

* Matúš Sura

Vydáno dne 14. 03. 2005 (5541 přečtení)

Osobní údaje:Studium:
 • 2001-2002: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (právo)
 • 2002-nyní: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (právo)
 • 2005-nyní: University of Cambridge, Institute of Continuing Education (Diploma in English and European Union Law)
Aktivity v rámci CPSSU:
 • 30.03.2005-nyní: člen CPSSU
Pracovní zkušenosti:
 • 01.10.2003-31.01.2004: praktikant, Advokátní kancelář JUDr. Radomír Šimek (Praha)
 • 01.03.2004-31.08.2004: praktikant, Advokátní kancelář JUDr. Ondrej Zachar (Banská Bystrica)

Celý článek... | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 29 | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-110|

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8026 (8026 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4229 (4229 hl.)
Americká zahraničná politika
6103 (6103 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4131 (4131 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4728 (4728 hl.)

Celkem hlasovalo: 27217
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik