Ekonomie pro politology 2006/2007

Autor: redakce, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 21. 09. 2005

V akademickém roce 2006/2007 pokračujeme s projektem CPSSU - sérii seminářů nazvaných Ekonomie pro politology. Předmětem bude výuka základů ekonomie, ekonomické teorie i praxe či dějin ekonomického myšlení, ovšem prakticky orientovaná na studenty politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů. Semináře budou probíhat jednou za dva týdny, vždy ve středu večer.

Cyklus v zimnom semestri 2006/2007 bol ukončený 3.1.2007.

Program a další informace - viz odkaz "celý článek".

Účast na přednáškách a seminářích je zdarma. Od všech přihlášených se ale očekává aktivní a pravidelná účast a závěrečná prezentace analýzy současné hospodářské politiky ši ekonomické situace vybrané země. Garantem je ekonomický expert CPSSU Jaromír Baxa.

Program Ekonomie pro politology 2006/2007: