IV. Konference visegrádské mládeže (18.-23.4.2004)

Autor: Petr Just, Téma: Visegrád, Vydáno dne: 07. 03. 2004

Budoucnost visegrádské regionální spolupráce po vstupu České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska do Evropské unie byla klíčovým tématem IV. Konference visegrádské mládeže, která se uskutečnila ve dnech 18.-23. dubna 2004 v Praze. Akci uspořádala Česko-slovenská unie studentů politických věd (CPSSU) ve spolupráci se Studentským fórem 2000 a Asociací pro mezinárodní otázky a za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. Čtyři desítky studentů politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů diskutovali o různých aspektech spolupráce visegrádského uskupení jak během plenárních akcí s pozvanými hosty tak v rámci odborných workshopů.

Zahájení konference v prostorách Senátu
Zahájení konference v prostorách Senátu. Zleva místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, rada polské ambasády Stefan Hatys, rada slovenské ambasády Peter Hatiar a maďarský velvyslanec Kristóf Forrai

Ladislav CabadaVelmi pozitivní ohlas sklidila úvodní přednáška experta na Střední Evropu, politologa Ladislava Cabady z Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. Podle Cabady je Visegrád v současné době prázdnou schránkou, jelikož svůj hlavní cíl - vstup do Evropské unie - již toto uskupení splnilo. Má-li mít visegrádská regionální spolupráce smysl, je třeba podle Cabady nově definovat konkrétní cíle. Zde je na místě připomenout, že 12. května 2004 se v Kroměříži (ČR) mají sejít premiéři visegrádských zemí a mají podepsat novou deklaraci, která by měla stanovit nové cíle tohoto uskupení.

Konfrontovat názory jednotlivých zemí o budoucnosti Visegrádu mohli delegáti během diskuse s představiteli ambasád a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podle vedoucí oddělení zemí Visegrádu, Pobaltí a Slovinska Ministerstva zahraničních věcí ČR Evy Dvořákové je budoucí spolupráce V4 možná především v oblastech kultury, vzdělávání, ale i ekologie a vnitřní bezpečnosti. Všichni panelisté, mezi kterými dále byli Peter Hatiar (ZÚ SR), Stefan Hatys (ZÚ PR) a Zoltán Horváth (ZÚ MR), se shodli, že visegrádské země by měly usilovat o společný vstup do Schengenské zóny. Připustili ale také, že budou existovat témata, ve kterých budou jednotlivé země V4 mezi sebou soutěžit.

Panelová diskuse
Panelová diskuse o budoucnosti Visegádské skupiny v Evropské unii. Zleva rada slovenské ambasády Peter Hatiar, Eva Dvořáková z Ministerstva zahraničních věcí ČR, moderátor Petr Just, rada polské ambasády Stefan Hatys a 3. tajemník maďarské ambasády Zoltán Horváth.

Práce ve workshopech se dotýkala čtyř oblastí: Schengenu, zavedení jednotné měny euro, migrace a menšin v regionu a postavení neziskových organizací v regionu. Závěry z jednotlivých workshopů byly prezentovány formou konfrontační hry zvané „fishbowl“.

Delegáti se shodně s diplomaty domnívají, že všechny čtyři země by měly společně vstoupit do Schengenské zóny. Upozornili ale na to, že některé země mohou být na vstup připraveny lépe. V této souvislosti zmínili Českou republiku, která jako jediná z Visegrádu nebude mít vnější hranici EU. Členové workshopu o Schengenu se domnívají, že příprava na aplikování schengenských pravidel je tímto faktorem v ČR jednodušší než v ostatních třech zemích. Přesto výstupem z workshopu je víra, že v této oblasti mohou všechny země spolupracovat.

Workshop
Workshop zabývající se problematikou neziskového sektoru v regionu V4.

Opačně vidí situaci ve „svém“ oboru delegáti z workshopu, který se věnoval možnému společnému zavedení jednotné měny euro. Jediným bodem, kde je možná spolupráce, je výměna informací a zkušeností z příprav na zavedení jednotné měny. Visegrádské země jsou ekonomicky poměrně odlišné a proto není snadné říci, zda všechny země vstoupí do eurozóny společně či postupně.

Workshop
Diskuse v rámci workshopu o zavedení jednotné měny Euro a hospodářské spolupráci zemí V4.

Závěry z workshopu týkajícího se migrace a menšin byly poměrně rozsáhlé. Delegáti rozebírali otázky jak migrace uvnitř V4, tak migrace „dovnitř“ regionu i ven. Dotkli se také oblastí úzce souvisejících s migrací, jako například vzdělávací systémy či nezaměstnanost. Postavení neziskových organizací byl věnován nejenom workshop, ale i Trh neziskových organizací, který byl součástí konference a který uspořádalo Studentské fórum 2000.

Součástí konference byl i doprovodný program. Konference byla zahájena recepcí v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti zástupců horní komory i diplomatů. Tradičním bodem konference byl i Večer Visegrádu, během kterého delegáti představili své státy prezentací tradičních jídel a nápojů (parenica, maďarské a slovenské víno, polská vodka Zubrowka). Velkou pozornost vzbudila i jedna slovenská delegátka v lidovém kroji z oblasti Čeladice. Nechyběla ani prohlídka Prahy a večerní poznávací cesty po pražských klubech.

Doprovodné aktivity
Prohlídka Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu ČR a místa konání konference.

IV. Konference visegrádské mládeže se uskutečnila pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a velvyslanců Slovenska, Maďarska a Polska v ČR, Jejich Excelencí pánů Ladislava Balleka, Kristófa Forraie a Andrzeje Krawczyka. Poděkování patří i partnerům a sponzorům konference: kromě Mezinárodního visegrádského fondu jimi byly Senát Parlament ČR, ambasády Slovenska, Maďarska a Polska, Nadace Forum 2000, pekařství Paneria, penzion Vera, restaurace Baráčnická rychta a společnost GTS International.

Odevzdání žezlaNa závěr konference předali organizátoři symbolické žezlo svým polským kolegům. Další, již V. Konference visegrádské mládeže, se tak uskuteční v polské metropoli Varšavě v dubnu 2005. Hlavní organizátor příští konference, studentská organizace Centrum mladých diplomatů, již nyní zahájila přípravy na tuto akci.

text: Petr Just
foto: Pavol Minárik, Michal Trník

Konference se za CPSSU zúčastnili: