Odporúčaná literatúra k téme rozdelenie Československa

Autor: Martin Oravec, Téma: Česko a Slovensko, Vydáno dne: 01. 02. 2003

Pre politológov ako aj ostatných čitateľov našich stránok zaoberajúcich sa dejinami spoločného štátu ponúkame prehľad najzaujímavejších publikácií, ktoré samotným autorom umožnili zorientovať sa v tematike, ako aj neoficiálne komentáre a postrehy k týmto zdrojom. (Nehovorte o tom našim vyučujúcim...)

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. [1], Česko-slovenské vztahy 1914-1945.Bratislava; Praha, Academic Electronic Press. Ústav T.G. Masaryka, 1997. 360 s.Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. [2], Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava; Praha. Academic Electronic Press. Ústav T.G. Masaryka, 1998. 554s.Dva diely Rychlíkovej štúdie o dejinách Československa z pohľadu vzájomných česko-slovenských vzťahov by mali byť povinnou literatúrou pre všetkých, ktorí sa chcú zaoberať touto témou. Pozoruhodná práca!

Rychlík, Jan: Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava. AEP, 2002. 457 s.Voľné pokračovanie predchádzajúcich dvoch kníh, s prepracovanou časťou venujúcou sa posledným trom rokom spoločného štátu. Ešte viac strán L. Anglické resumé na pätnástich stranách na konci knihy bol prezieravý krok...

Kováč Dušan: Slováci - Česi - dejiny. Bratislava, Academic Electronic Press, 1997. 137 s. Pozoruhodná monografia, pozostávajúca pravdepodobne zo zbieraných článkov Kováča na tému česko-slovenských vzťahov. Kováč vyvracia obvinenia, že je nepolepšiteľným čechoslovakistom.

Mechýř, Jan: Slovensko v Československu: slovensko-české vztahy 1918-1991: dokumenty, názory, komentáře. Praha, Práce, 1991, 123 s.Dejiny Československa v kocke – s dokumentmi, výstižne komentované. Práca menej známeho českého historika je možno až príliš zhovievavá k Slovákom. Pozoruhodné porozumenie problému.(Vaculíkov citát, ktorým momo uvádza druhý argument, je zo strany 103 Měchýřovej knihy.)

Lipták, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Kalligram, Bratislava 1999, 353 s.Jeden z mála dejepisných bestsellerov na Slovensku, pokiaľ také niečo je vôbec možné. Problematike česko-slovenských vzťahov sa vyslovene venuje len kapitola „Slovensko-české vzťahy (historické poznámky)“ na stranách 225-234.

Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998. s. 338.Základný prehľad slovenských dejín. Výstižný, stručný a nudný text, aký sa môže objaviť len v edícii Dějiny států.

Gál, Fedor – Alan. Josef – Jirák, Jan – Machonin, Pavel – Šoltys, Otakar – Timoracký Marian: Dnešní krize česko-slovenských vztahů. Sociologické nakladatelství, Praha 1992, s. 110. Malý výlet do obdobia, kedy ešte existovalo Československo, hoci autori akoby tušili, ako to dopadne. Vynikajúce porozumenie problematiky a nezvyčajné témy. Osobne odporúčam stať Mariana Timorackého o tom, čo si myslia Česi a Slováci o národnej povahe vlastnej a tých druhých.

Československé dědičství. Deset let po rozvodu. Príloha Lidových novin a SME 2. januára 2003 Verziu LN nájdete na

http://www.lidovky.cz/archiv.asp?r=atema&c=L001A17C&d=02.01.2003

Verzia SME:

http://www.sme.sk/rubrika.asp?vyd=20030102&rub=print_rozcs1

Odkaz v momovom článku sa odvoláva na článok Františka Šebeja: Ak je bohatstvo skúsenosť, tak sme zbohatli.

http://www.sme.sk/clanok.asp?vyd=20030102&cl=772981